Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Hưởng ứng “Tháng nhân đạo” 2019
07:44 | 10/05/2019 Print   E-mail    

Hưởng ứng “Tháng nhân đạo” 2019
 
 
“Thương người như thể thương thân”
Anh em đồng loại xa gần quanh ta
Chẳng may tai nạn xẩy ra
Chung tay giúp đỡ vượt qua hiểm nghèo
 
Thấy người gặp cảnh gieo neo
Cộng đồng chung sức chống chèo vượt qua
Đồng tiền, bát gạo, tấm quà
Cùng nhau đóng góp ruột rà sẻ chia
 
Thương nhau giữ trọn mọi bề
Đến “Tháng nhân đạo” cùng về giúp nhau
Xa gần hưởng ứng trước sau
Tạo nguồn sức mạnh bắc cầu đi lên
 
Kết nối, lan tỏa dưới trên
Người người hưởng ứng tạo nên phong trào
Ai ơi! Xin hãy đề cao
Tấm lòng thơm thảo ngạt ngào tỏa hương./.
 
                                   Thơ: Trọng Chu, BBT