Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Thành phố Vũng Tàu phê duyệt phương án xét công nhận hoàn thành Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2018-2019 và tuyển sinh năm học 2019-2020
07:48 | 10/05/2019 Print   E-mail    

Thành phố Vũng Tàu phê duyệt phương án xét công nhận hoàn thành Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2018-2019 và tuyển sinh năm học 2019-2020
 
     UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định 1924/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 Phê duyệt Phương án và Kế hoạch xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2018-2019 tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
 
     Theo đó việc đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian xét hoàn thành chương trình Tiểu học lần 1 từ ngày 22/5/2019 đến ngày 24/5/2019; lần 2 từ ngày 18/7/2019 đến ngày 19/7/2019. Mỗi trường tiểu học thành lập một hội đồng xét công nhận. Đối với xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở thực hiện theo chương trình II của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS ban hành kèm theo quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đối với học sinh THCS tổ chức xét công nhận tốt nghiệp 1 lần từ ngày 20/5/2019 đến ngày 21/5/2019, đối với học sinh theo học chương trình bổ túc, giáo dục thường xuyên Trung học cơ sở tổ chức xét công nhận tốt nghiệp hai đợt, đợt 1 từ ngày 20/5/2019 đến ngày 21/5/2019, đợt 2 từ ngày 03/12/2019 đến ngày 07/12/2019 cho cả học sinh đã tham gia học lại chương trình lớp 9 bổ túc THCS chưa được công nhận tốt nghiệp THCS. Mỗi trường THCS thành lập một hội đồng xét tốt nghiệp do UBND thành phố Vũng Tàu ra quyết định.
 
     Việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020. Tuyển sinh mầm non từ ngày 20/7/2019 đến ngày 24/7/2019, phương thức tuyển sinh xét tuyển theo chỉ tiêu tại phương án và kế hoạch tuyển sinh các lớp mầm non được UBND Thành phố phê duyệt và phân tuyến theo địa bàn dân cư. Tuyển sinh vào lớp 1, thời gian dự kiến từ ngày 12/7/2019 đến ngày 16/7/2019; phương thức tuyển sinh xét tuyển theo địa bàn cư trú theo phương án tuyển sinh đã được UBND Thành phố phê duyệt. Tuyển sinh vào lớp 6 nguồn tại trường THCS Nguyễn An Ninh căn cứ vào nguyện vọng của phụ huynh, học sinh và tình hình thực tế trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh lập phương án xét tuyển trình UBND Thành phố phê duyệt. Tuyển sinh vào lớp 6, đối tượng hoàn thành chương trình Tiểu học, tuổi vào lớp 6 là 11 tuổi, thời gian tuyển sinh dự kiến từ ngày 12/7/2019 đến ngày 16/7/2019; phương thức tuyển sinh xét tuyển theo địa bàn cư trú, dữ liệu học sinh có trong phần mềm phổ cập được UBND Thành phố phê duyệt tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu giao cho phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND phường, xã, các cơ quan có liên quan trong nhiệm vụ chức năng thực hiện quyết định của UBND Thành phố nhằm hoàn thành công tác xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2018-2019 tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn