Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Năm 2019 có 65 chỉ tiêu đào tạo lao động nông thôn và cho người khuyết tật tại thành phố Vũng Tàu
03:23 | 13/05/2019 Print   E-mail    

Năm 2019 có 65 chỉ tiêu đào tạo lao động nông thôn và cho người khuyết tật tại thành phố Vũng Tàu
     Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập của lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, giảm thiểu tỷ lệ lao động trong nông nghiệp tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch số 1470/KH-UBND ngày 02/4/2019 đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo nghề cho người khuyết tật thành phố Vũng Tàu.
     Theo kế hoạch sẽ có 65 chỉ tiêu lao động nông thôn được đào tạo nghề, trong đó có 30 chỉ tiêu nghề phi nông nghiệp, 35 chỉ tiêu nghề nông nghiệp, kinh phí dự kiến 3 triệu đồng/ chỉ tiêu và được quyết toán theo thực tế. Đối tượng thực hiện theo Quyết định 3178/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh BR-VT, trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề, có sức khỏe phù hợp với nghề chưa đào tạo, chưa qua lớp đào tạo nghề lao động nông thôn.
     UBND Thành phố đã phân công nhiệm vụ cho phòng Lao động –Thương bình và xã hội, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính và kế hoạch, Ngân hàng chính sách xã hội và UBND phường, xã trong chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện kế hoạch./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT