Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Thành phố Vũng Tàu phê duyệt "Phương án tuyển sinh lớp 6 nguồn trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, năm học 2019-2020”.
03:18 | 29/05/2019 Print   E-mail    

Thành phố Vũng Tàu phê duyệt "Phương án tuyển sinh lớp 6 nguồn trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, năm học 2019-2020”.
 
     Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 về việc phê duyệt "Phương án tuyển sinh lớp 6 nguồn trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh thành phố Vũng Tàu, năm học 2019-2020”.
 
     Theo đó, công tác tuyển sinh vào lớp 6 nguồn trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh là nhằm phát hiện và tuyển chọn những học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực tư duy và tiếp cận chương trình phổ thông nâng cao, tạo tiền đề cho việc học năng khiếu ở cấp trung học phổ thông, phát triển tài năng, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của địa phương, đất nước; Mở lớp 6 nguồn trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh theo định hướng và sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 và UBND thành phố Vũng Tàu tại Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 03/5/2019; Việc tuyển sinh lớp 6 nguồn trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh được thực hiện theo nguyện vọng của phụ huynh học sinh và sự tự nguyện của học sinh.
 
     Đối tượng, điều kiện dự tuyển: Học sinh Tiểu học trong độ tuổi quy định, được công nhận “đã hoàn thành chương trình Tiểu học”; Có hộ khẩu thường trú hoặc học Tiểu học 03 năm trở lên tại thành phố Vũng Tàu; Kết quả học năm lớp 3,4 là hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, kết quả đánh giá các môn học đạt hoàn thành thành tốt; các năng lực, phẩm chất đạt Tốt; Kết quả năm học lớp 5 là học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, kết quả đánh giá các môn học đạt hoàn thành thành tốt; các năng lực, phẩm chất đạt Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 9,0 điểm trở lên. Tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của của hai môn Toán và Tiếng Việt đạt 19,0 điểm trở lên; Có đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định.
 
     Phương thức tuyển sinh: Tùy vào tình hình thực tế học sinh đăng ký dự tuyển, sẽ tổ chức theo hình thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp khảo sát năng lực học sinh Tiểu học.
Hồ sơ dự tuyển: Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 nguồn (theo mẫu), bản chính học bạ, bản sao hộ khẩu thường trú và giấy tờ xác nhận ưu tiên.
Chỉ tiêu tuyển sinh: 05 lớp/190 học sinh.
Địa điểm nhận hồ sơ, thực hiện xét tuyển, công bố kết quả: Trường THCS Nguyễn An Ninh, số 01 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 9, Thành phố Vũng Tàu.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ 8h00 ngày 30/5/2019 đến 16h ngày 31/5/2019
Hội đồng xét tuyển làm việc từ 7h30 ngày 05/6/2019
Thông báo kết quả xét tuyển (bước 1, 2) và công bố học sinh tham gia khảo sát năng lực (nếu có): ngày 08/6/2019
Hội đồng thực hiện khảo sát năng lực học sinh Tiểu học (nếu có): Hội đồng tổ chức khảo sát năng lực làm việc ngày 21/6/2019 (học sinh có mặt lúc 7h30 để được hướng dẫn vào phòng khảo sát). Thông báo kết quả khảo sát vào ngày 28/6/2019.
Phúc khảo và công bố kết quả hoàn thành ngày 08/7/2019. Các trưởng Tiểu học nhận hồ sơ của học sinh không trúng tuyển lớp 6 nguồn vào ngày 08/7/2019.
 
     UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì, tổ chức triển khai, phối hợp với các cơ quan chức năng, phòng, ban, UBND các phưởng xã, hướng dẫn các Trường Tiểu học và Trường THCS Nguyễn An Ninh thực hiện nghiêm túc nội dung phương án, đồng thời tổng hợp báo cáo các cấp theo quy định./.
 

                                                                                                   Tin: Bằng Lăng, BBT 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn