Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ ở Bà Rịa- Vũng Tàu
07:27 | 31/05/2019 Print   E-mail    

 Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ ở Bà Rịa- Vũng Tàu

     UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn. Quyết định này quy định giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
      Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đơn vị thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ như các tổ chức, đơn vị được nhà nước giao nhiệm vụ quản lý chợ; các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư của các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.
     Tiêu chí xây dụng mức giá và mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước như là phân loại hàng chợ quy mô hoạt động chợ hạng 1, 2, 3;vị trí kinh doanh thuận tiện, lợi thế cao sẽ đóng mức phí cao hơn; đối với các chợ ở nông thôn, không đạt một trong những tiêu chí về tính sầm uất thì Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét, áp dụng giảm mức thu theo hệ số; Riêng huyện Côn Đảo áp dụng theo vùng hải đảo; Đồng thời mức thu sử dụng diện tích bán hàng tại chợ tùy theo diện tích và vị trí cao nhất sẽ là 120.000 và thấp nhất 30.000/m2/ tháng.
 
     Với lộ trình từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2019: Áp dụng thu bằng 60% (sáu mươi phần trăm) so với mức giá quy định; Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020: Áp dụng thu bằng 80% (tám mươi phần trăm) so với mức giá quy định; Từ ngày 01/01/2021 trở đisẽ áp dụng thu bằng 100% (một trăm phần trăm) so với mức giá quy định; Đối với các quầy sạp có diện tích lớn (từ 50m2 trở lên) tại chợ Bà Rịa, mức giá tính theo hệ số giảm so với mức giá quy định; Đối với các quầy sạp tại các chợ đã thực hiện việc chuyển nhượng theo hình thức đấu giá sử dụng ổn định nhiều năm (đà trả tiền cho cả thời gian sử dụng) và cho thuê dài hạn, thì tiếp tục áp dụng cho đến khi hết thời hạn chuyển nhượng hoặc hết thời hạn hợp đồng. Mức thu để duy trì hoạt động đối với các quầy sạp này bằng 35% (ba mươi lăm phần trăm) mức thu theo quy định.
     Các doanh nghiệp, đơn vị quản lý kinh doanh chợ căn cứ vào tình hình hoạt động của chợ, tự xây dựng đề xuất mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, nhưng không quá 02 (hai) lần so với mức giá cao nhất của chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách. Và nguồn thu từ cung ứng dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, đơn vị thu có quyền quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.
     Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 và thay thế Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.
Tin. ảnh: Kim Nguyễn, BBT