Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Chấn chỉnh hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại các cơ sở thờ tự Phật giáo
08:05 | 17/06/2019 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành văn bản số 2816/UBND-NV ngày  07/6/2019 về việc chấn chỉnh hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.

Tại văn bản này, UBND thành phố Vũng Tàu trích dẫn công văn số 121/TGCP-PG ngày 18/02/2019 trong đó có nhận định: Trong thời gian gần đây, nhất là sau dịp Tết Nguyên đán, một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được tổ chức tại các cơ sở Phật giáo như: Dâng sao giải hạn, đốt vàng mã, bán vé tham quan chùa, hầu đồng, kinh doanh dịch vụ trong khuôn viên cơ sở thờ tự… có nhiều biến tướng, không phù hợp với truyền thống Phật giáo. Các hoạt động này đã làm suy giảm niềm tin trong tăng ni, phật tử và quần chúng nhân dân, tạo dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, vị trí, vai trò của Phật giáo Việt Nam, gây mất an ninh, trật tự, tác động xấu đến phát triển kinh tế, xã hội…

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương trong thời gian tới, UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo Phòng Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Công an Thành phố, UBND phường, xã  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định của pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện mê tín dị đoan, vi phạm thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức của gia đình và xã hội. Đồng thời, tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những vấn đề phát sinh tiêu cực trong tổ chức lễ hội, sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn Thành phố.

Chùa Từ Quang đường Hạ Long, Phường 2 nơi rất đông phật tử và du khách đến thắp hương và tham quan

Tại thành phố Vũng Tàu nhiều chùa, cơ sở thờ tự của Phật giáo đã là điểm đến của đông đảo du khách khi đến thành phố Vũng Tàu, nhiều cơ sở Phật giáo là di tích văn hóa lịch sử là danh thắng cấp quốc gia như Thích ca Phật đài, Niết Bàn Tịnh xá, Linh Sơn cổ tự… tuy chưa phải là di tích được công nhận nhưng nhiều cơ sở Phật giáo như Chùa Chân Không, Chùa Từ Quang, Tịnh xã Ngọc Bích… là những điểm đến của nhiều người dân Thành phố và du khách khi đến thành phố Vũng Tàu. Nhiều cơ sở Phật giáo tại thành phố Vũng Tàu ngoài hoạt động tôn giáo đã làm tốt công tác xã hội từ thiện, tham gia tích cực phong trào xây dựng Khu phố văn hóa, xây dựng phường Văn minh đô thị.

Đối với các cơ sở Phật giáo cũng cần tăng cường tuyên truyền tăng ni, phật tử thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội, sinh hoạt tôn giáo trong các cơ sở thờ tự Phật giáo theo đúng quy định của pháp luật./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT