Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ
08:33 | 17/06/2019 Print   E-mail    

Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1607/BTTTT-TTCS ngày 27/5/2019 của về việc hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vũng Tàu trích đăng những nội dung cơ bản về công tác tuyên truyền.

Đối với văn hóa ứng xử: Các địa phương tập trung tuyên truyền về xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ và tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Tuyên truyền về trách nhiệm của người tham gia lễ hội theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Tuyên truyền về trách nhiệm của người tham gia giao thông theo “Tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ” ban hành kèm theo Quyết định số 3500/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Không vi phạm và tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông; Chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng phần đường, làn đường quy định; không sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; Có thái độ hợp tác, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra tai nạn giao thông; Có trách nhiệm phản ánh và lên án các hành vi tiêu cực; tích cực đề xuất các sáng kiến trong lĩnh vực giao thông; Tận tình giúp đỡ người bị nạn, người già, người khuyết tật, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia giao thông. Tuyên truyền các nội dung có liên quan đến việc thực hiện “Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch” ban hành kèm theo Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” ban hành kèm theo Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Tổ chức cho người lao động dọn vệ sinh đảm bảo môi trường cũng là nét đẹp văn hóa tại tổng công ty DIC

Ứng xử văn minh, lịch sự khu vực công cộng kể cả trong việc cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam tại hoa viên Trưng Vương là nét đẹp văn hóa cần được phát huy

Đối với văn hóa công vụ: Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức phải trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân. Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động thực thi công vụ. Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức. Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức  khi thực hiện nhiệm vụ phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ, coi đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định./. 

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT