Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Tình cha
08:36 | 17/06/2019 Print   E-mail    

Tình cha

------------

Dòng sông chở nặng phù sa

Nâng niu nghĩa nặng tình cha đong đầy

Nuôi con vất vả tháng ngày

Một đời cha đã hao gầy vì con

 

Cầu mong sao chóng lớn khôn

Trưởng thành, đỗ đạt sánh gương với người

Dòng đời mải miết lặng trôi

Nắng mưa vất vả đắp bồi tương lai

 

Công cha suốt chặng đường đời

Ân tình sâu nặng con thời khắc ghi

Giờ đây cha đã ra đi

Hồn thiêng cha vẫn bù trì cho con

 

Dòng sông nước chảy đá mòn

Công cha vẫn trọn trong con mãi đầy

Đường đời ghềnh thác vần xoay

Lòng con mãi nhớ ơn dày tình cha./.

 

Thơ: Trọng Chu, BBT