Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Vũng Tàu tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính hướng đến chính quyền điện tử.
03:03 | 18/06/2019 Print   E-mail    

Công tác Cải cách hành chính đang được các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu nói riêng và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nói chung quyết liệt thường xuyên triển khai với mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho mọi tổ chức công dân, doanh nghiệp khi cần giao dịch với cơ quan nhà nước, sự nổ lực trong cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố ngày càng củng cố niềm tin, sự hài lòng của người dân vào chính quyền. Tiếp tục nền tảng này, năm 2019 công tác cải cách hành chính được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và  UBND Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành quyết định là từ ngày 14/6/2019 một số cơ quan đơn vị trên địa bàn Tỉnh phải tổ chức làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần các cơ quan như: Phòng Công chứng thuộc Sở Tư Pháp; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và Thị xã Phú Mỹ; Tại thành phố Vũng Tàu bộ phận một cửa các phường cũng phải thực hiện nhiệm vụ này bao gồm: UBND phường 1,7 và phường 11. Thời gian làm việc bắt đầu lúc 7h30 đến 11h30 sáng thứ 7 hàng tuần. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc sáng thứ 7 hàng tuần được bố trí nghĩ bù vào các ngày khác hoặc trả lương làm theo giờ theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

Trước đó năm 2017 UBND Tỉnh cũng đã có quyết định số 03/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh BRVT nên một số người dân cũng biết lịch này. Lịch làm việc mới này các địa phương cũng đã chủ động tuyên truyền, dán thông báo công khai hoặc tại các buổi họp tổ dân phố, đoàn thể. Một cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông tin thêm “Hàng ngày Bộ phận tiếp nhận rất nhiều hồ sơ đến xin cấp phép, làm việc vào sáng thứ 6, những hồ sơ mà các ngày cuối tuần chưa trả được cho dân do lãnh đạo đi công tác, họp hoặc người dân do vướng bận công tác vào các ngày hành chính, thì cuối tuần rất thuận tiện cho người dân, những người ở xa, đồng thời giúp cho cán bộ công chức, bộ phận một cửa đỡ áp lực, xử lý kịp thời hơn các công việc còn tồn đọng”.

Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của UBND Thành phố Vũng Tàu

Năm 2018 kết quả cải cách hành chính của Thành phố rất đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, từ Thành phố cho đến các Phường xã cùng vào cuộc triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, theo hướng hành chính phục vụ hiện đại, chuyên nghiệp, năng động đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và sự phát triển của kinh tế địa phương. 6 tháng đầu năm 2019 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trong hơn 16.500 hồ sơ tiếp nhận thì tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đạt 97%, số hồ sơ tiếp nhận tại các phường xã đến hơn 39.000 hồ sơ, cũng đc giải quyết đạt 99,7%, 82 % người dân bấm chọn mức độ hài lòng. Chị Lương Thị Mến đến công chứng tại phường 7, thành phố Vũng Tàu cho biết “Tôi thấy rất thuận tiện cho người dân, như hôm nay tôi cần nộp hồ sơ gấp, cứ sợ UBND Phường không làm việc nên khi đến công chứng được, tôi cảm thấy rất là vui, Vào ngày cuối tuần đến làm hồ sơ nhanh hơn so với ngày thường, hơn nữa Tôi ở xa tôi có thể sắp xếp công việc vì không phải nghĩ làm để về, nên với tôi rất là hợp lý”.

Lan tỏa hiệu ứng của các đợt thi đua,một số phường đã và đang triển khai mô hình tốt về cải cách hành chính nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức- bộ phận tiếp nhận giao trả hồ sơ tăng thời gian lên tiếp công dân lên 10 giờ làm việc thay vì 8 giờ hành chính theo quy định của Phường Thắng Nhì; còn UBND Phường 5 có dịch vụ thông báo tin nhắn qua tổng dài hoặc bộ phận tiếp nhận trực tiếp gọi điện thoại cho công dân đã nộp hồ sơ…đồng thời thực hiện mô hình mang ý nghĩa hết sức nhân văn là không có vách ngăn cách giữa công chức tiếp nhận kết quả và người dân, các tổ chức, tạo sự thân thiện, thoải mái hơn.

Mô hình không vách ngăn cách giữa bộ phận tiếp nhận kết quả và công chức tại UBND Phường 5, Vũng Tàu

Với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, thành phố Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính một cách đồng bộ trên các lĩnh vực nên đã thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của cấp trên về niêm yết công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính và chủ trương người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường tuyên truyền với những hình thức phù hợp cho từng đối tượng góp phần tạo dựng vị thế một trung tâm văn hóa-kinh tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đầy thân thiện./.

Bài, ảnh: Kim Nguyễn, BBT