Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Cục tần số vô tuyến điện thông báo thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại Bà Rịa
09:09 | 22/06/2019 Print   E-mail    

 

Thực hiện công văn số 2605/UBND-VP ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thông báo thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh nhóm II, III theo tinh thần thông báo số 775/TB-CTS ngày 06/3/2019 của Cục Tần số vô tuyến điện.  

Theo đó ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát sóng chính tại 12 tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Lâm Đồng, Ninh Thuận từ 24 giờ ngày 30/6/2019.

Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 9 tỉnh gồm Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa từ 24 giờ ngày 30/9/2019.

Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 12 tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Lâm Đồng, Ninh Thuận từ 24 giờ ngày 31/12/2019./. 

Tin: Trần Việt, BBT