Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình – chủ đề hướng đến của ngày Gia đình Việt Nam năm 2019.
03:35 | 25/06/2019 Print   E-mail    

Kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019. 

Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình – chủ đề hướng đến của ngày Gia đình Việt Nam năm 2019. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác Hồ khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Chủ đề của ngày Gia đình Việt Nam năm 2019 được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch chọn là: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”. Đây là chủ đề có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh guồng quay của xã hội hiện đại đã và đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến các giá trị tốt đẹp trong văn hóa ứng xử gia đình, những giá trị đạo đức truyền thống đang bị xói mòn, hàng loạt những vấn đề xã hội đã nảy sinh ngày càng phức tạp, len lỏi vào từng gia đình và trở thành những bức xúc của toàn xã hội.

 

(Hình minh họa)

Trong mỗi chúng ta, Gia đình là hai tiếng thiêng liêng trong trái tim, là chốn bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Gia đình chính là trường học đầu tiên để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách của con người. Chỉ có ở gia đình, con người mới có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự bao dung vô bờ bến. Một mái ấm hạnh phúc có lẽ đó là một ước mơ đời thường mà cũng sâu xa nhất của mỗi con người. Chính vì vậy, Ngày 04/5/2001 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 72/2001/QĐ-TTG về việc chọn ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam và chọn tháng 6 chính là tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Đây thật sự là cơ hội để mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đoàn thể đề cao trách nhiệm trong việc chăm lo xây dựng gia đình, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sự phát triển của gia đình để tạo điều kiện mỗi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.

Gia đình Việt Nam truyền thống được gắn kết một cách bền chặt là do tình nghĩa và trách nhiệm giữa các thành viên. Những nét đẹp ứng xử trong gia đình đã hình thành nên nhiều giá trị văn hóa mang tính truyền thống của người Việt, như: Sự hòa thuận, thủy chung, nghĩa tình, lòng yêu thương, hy sinh cho con cái; sự tôn trọng, hiếu đễ với ông bà, cha mẹ, anh em... Cha ông ta luôn dăn dạy con cháu cách giao tiếp ứng xử nhân văn từ trong truyền thống gia đình người Việt, là con phải báo hiếu với cha mẹ, là niềm tự hào của cha mẹ.

Hưởng ứng chủ đề của ngày Gia đình Việt Nam năm 2019 “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, các cấp, các ngành, các địa phương tại thành phố Vũng Tàu đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng; kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình về phòng, chống bạo lực gia đình góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc. UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo các phòng ban, cơ quan đơn vị, UBND các phường, xã tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6 và hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình như: Kỷ niệm ôn lại truyền thống ngày gia đình Việt Nam 28/6; tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT đồng thời phối hợp triển khai “ Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2019, triển khai thực hiện các hoạt động về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng cơ chế phát hiện và xử lý trách nhiệm các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình.

Nhằm lan tỏa ý nghĩa của ngày gia đình Việt nam 28/6 và góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân về xây dựng hạnh phúc gia đình góp phân xây dựng thành phố Vũng Tàu phát triển bền vững, hàng năm và năm 2019, thành phố Vũng Tàu cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa từ thành phố cho đến cấp cơ sở để hưởng ứng mạnh mẽ ngày Gia đình Việt Nam thông qua các lễ mít tinh kỷ niệm, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về gia đình, về văn hóa ứng xử, đặc biệt nhiều hội thi đã được tổ chức nhằm thúc đẩy nam giới tham gia, chia sẻ cac công việc gia đình, các hoạt động tăng cường sự quan tâm, gắn kết, thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình…Các hoạt động ý nghĩa này đã góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng cường sự thấu hiểu, tinh thần gắn kết, yêu thương giữa các thành viên trong mỗi gia đình. Qua đó giáo dục về giá trị của gia đình và nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân thành phố Vũng Tàu trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình, hướng đến sự phát triển bền vững.

Để hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019, giữ gìn và xây dựng văn hóa ứng xử trong gia đình, các cấp, các ngành chức năng tại thành phố Vũng Tàu cần đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về văn hóa, gia đình, Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các luật khác có liên quan đến gia đình. Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Tuyên truyền tầm quan trọng giữ gìn các giá trị chuẩn mực văn hóa gia đình Việt Nam trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, ý thức được xây dựng gia đình hạnh phúc không chỉ là việc riêng của mỗi nhà mà còn là trách nhiệm của cả xã hội. Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc góp phần tạo nên sức mạnh của đất nước./.

Bài: Lê Ngân, BBT