An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố Vũng Tàu được quan tâm tạo điều kiện phát triển kinh tế, ổn
08:53 | 01/07/2019 Print   E-mail    

 

Theo thống kê, hiện có 24 dân tộc thiểu số đang cùng sinh sống như đại gia đình các dân tộc Việt Nam tại thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp. Tổng số khoảng 1.022 hộ với hơn 3.531 người, chiếm xấp xỉ 1% dân số toàn thành phố Vũng Tàu, đặc điểm các dân tộc thiểu số tại Vũng Tàu không sống thành các cộng đồng dân cư biệt lập mà sống đan xen hoà cùng bên cạnh sự đoàn kết với đồng bào dân tộc Kinh.

Thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TƯ của BCH Trung ương khóa IX về công tác dân tộc và các chủ trương, chính sách của Chính phủ, của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong các năm qua thành phố Vũng Tàu đã quan tâm tạo điều kiện để ổn định đời sống, phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, từ năm 2014 đến năm 2019 Thành phố đã hỗ trợ xây nhà ở cho 16 hộ đồng bào dân tộc với tổng số tiền hơn 660 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho 12 hộ với tổng kinh phí 112 triệu đồng; hỗ trợ điện sinh hoạt cho 227 lượt hộ với số tiền gần 145 triệu đồng. Nhờ các chính sách chung mà số hộ đồng bào các dân tộc thuộc diện hộ nghèo chỉ chiếm 0,04% trên số hộ toàn thành phố, với 28 hộ nghèo chuẩn quốc gia. Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội Thành phố cho biết Thành phố rất quan tâm đến chính sách tín dụng, chính sách phát triển giáo dục đối với đồng bào các dân tộc thiểu số bằng việc cho vay vốn để kinh doanh buôn bán, ổn định cuộc sống, hỗ trợ hơn 168 triệu đồng cho 151 lượt học sinh mẫu giáo ăn trưa, thực hiện các giải pháp để huy động trẻ vào các lớp đầu cấp phổ thông.

Đại diện đồng bào dân tộc Khơme tại đại hội đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ III TP Vũng Tàu

Khi đề cập đến đời sống sinh hoạt chung của đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố Vũng Tàu, ông Hoàng Thế Cầu, dân tộc Nùng, hiện là viên chức Trung tâm văn hóa-thông tin- thể thao thành phố Vũng Tàu cho biết luôn được sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố trong việc tạo điều kiện để tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao giữa các đồng bào dân tộc thiểu số với nhau, con em đồng bào dân tộc thiểu số được chính quyền ưu tiên, quan tâm tạo điều kiện trong học tập, lao động, thăm hỏi, động viên với những trường hợp gặp khó khăn. Bà Nông Thị Dung, dân tộc Tày, đang tham gia cấp ủy, tích cực hoạt động khu phố, cư trú tại phường Thắng Tam cho biết đồng bào dân tộc Tày tại thành phố Vũng Tàu có đời sống khá, nhiều con em thành đạt, có việc làm ổn định, nhiều người là lãnh đạo tại một số cơ quan đơn vị thuộc Tỉnh, Thành phố, phường, xã trên địa bàn Thành phố, có uy tín và được đánh giá cao. Tiêu biểu cho đội ngũ cán bộ khu dân cư người dân tộc tại Vũng Tàu là bà Lại Kim Danh, người dân tộc Hoa, hiện là Trưởng Khu phố 2, Phường 1, người cán bộ khu dân cư lâu năm, có uy tín, được xem là nhân tố tích cực trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhân đạo tại địa phương với việc tích cực vận động hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn Khu phố 2 và Phường 1.

Đồng bào Tày dự đại hội đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ III TP Vũng Tàu

Tiếp tục chăm lo xây dựng khối đài đoàn kết toàn dân tộc; đảm bảo thực hiện đầy đủ kịp thời hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; xây dựng cộng đồng các dân tộc bình đẳng, cùng phát triển; quan tâm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc của các dân tộc; phấn đấu đến năm 2024 thành phố Vũng Tàu không còn hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là mục tiêu của công tác dân tộc tại thành phố Vũng Tàu trong giai đoạn 2019-2024 sắp đến./.

Bài, ảnh: Lại Giang, BBT

 

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn