Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Ngày mai, 11/7 Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức kỳ họp thứ Mười một, kỳ họp giữa năm 2019
09:14 | 10/07/2019 Print   E-mail    

Tin từ Thường trực HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp thứ Mười một, kỳ họp giữa năm 2019 sẽ khai mạc vào sáng ngày 11/7, tại hội trường Thành ủy Vũng Tàu, 76 Trương Công Định, Phường 3.

Chương trình kỳ họp sẽ tập trung nghe và thảo luận vào các Báo cáo:

-Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm 2019 theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 25/12/2018 của HĐND Thành phố.

-Báo cáo tình hình đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND Thành phố.

-Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách Thành phố 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 của UBND Thành phố.

-Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND Thành phố.

-Thông báo của Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm.

-Báo cáo kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu.

-Báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu.

Thông qua các tờ trình của HĐND và UBND Thành phố.

Thông qua các báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, Ban Kinh tế- Xã hội HĐND Thành phố.

Cử tri xã Long Sơn ý kiến về chính sách thu hồi đất để xây dựng khu hóa dầu

Cũng trong kỳ họp này các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng sẽ được các đại biểu HĐND thảo luận, đề nghị UBND Thành phố có ý kiến giải trình.

Trước đó ngày 09/7 các tổ đại biểu HĐND Thành phố cũng đã tiến hành thảo luận tại tổ Đại biểu để tham gia đóng góp cho các báo cáo, các tờ trình của HĐND, UBND Thành phố sẽ trình tại kỳ họp thứ Mười một.

Tại các buổi tiếp xúc giữa cử tri với Đại biểu HĐND Thành phố, HĐND Tỉnh tại các phường, xã với hàng trăm ý kiến của cử tri, nhiều ý kiến cử tri đề cập đến vấn đề quy hoạch treo kéo dài, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án, việc mở đường giao thông, tình hình vệ sinh môi trường, vấn đề an sinh xã hội… Đa số các ý kiến của cư tri đã được đại diện đại biểu HĐND Tỉnh, Thành phố, đại diện UBND Thành phố trả lời trực tiếp./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn