Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Quyết định cưỡng chế thu hồi đất 05 hộ để thực hiện Tuyến đường tạm vào Trung tâm xử lý tuần hoàn nước thải công nghiệp dầu khí
04:46 | 11/07/2019 Print   E-mail    

Ngày 08/7/2019, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành các Quyết định số 3160/QĐ-UBND, số 3161/QĐ-UBND, số 3162/QĐ-UBND, số 3163/QĐ-UBND và số 3164/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất.

Theo đó để thực hiện tuyến đường tạm vào Trung tâm xử lý tuần hoàn nước thải công nghiệp dầu khí tại phường Thắng Nhất. Sau khi ban hành các Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất để thực hiện dự án, cũng như Quyết định giải quyết đơn khiếu nại đối với các hộ dân, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành các Quyết định Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án căn cứ theo trình tự quy định của pháp luật.

Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với phần diện tích 4.144,9m2 đất do ông (bà) Dương Thị Đào đang sử dụng thuộc một phần thửa đất số 14, tờ bản đồ địa chính phường Thắng Nhất số 96.

Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với phần diện tích 982,5m2 đất do ông (bà) Dương Văn Việt đang sử dụng thuộc một phần thửa đất số 44, tờ bản đồ địa chính phường Thắng Nhất số 96.

Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với phần diện tích 2.017m2 đất do ông (bà) Võ Văn Hợi đang sử dụng thuộc một phần thửa đất số 14, tờ bản đồ địa chính phường Thắng Nhất số 96.

Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với phần diện tích 1.198m2 đất do ông (bà) Lê Đình Hùng-Lê Thị Nụ đang sử dụng thuộc một phần thửa đất số 14, tờ bản đồ địa chính phường Thắng Nhất số 96.

Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với phần diện tích 1.100,4m2 đất do ông (bà) Trương Minh Thoa- Cao Thị Thắng đang sử dụng thuộc một phần thửa đất số 14, tờ bản đồ địa chính phường Thắng Nhất số 96.

Trong Quyết định cũng nêu rõ thời gian thực hiện cưỡng chế là 90 ngày kể từ ngày ký. UBND Thành phố giao các đơn vị có trách nhiệm giao Quyết định và công khai tại UBND phường Thắng Nhất. Đối với kinh phí thực hiện cưỡng chế UBND Thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố lập dự toán thông qua phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm định UBND Thành phố phê duyệt. Công ty cổ phần công nghệ môi trường và xây lắp dầu khí PTEC có trách nhiệm chủ trì tổ chức chi trả và thanh quyết toán theo quy định hiện hành./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn