Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố thanh lý hợp đồng khoán bảo vệ rừng, gây trồng rừng phòng hộ Núi Lớn
04:47 | 11/07/2019 Print   E-mail    

Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc thanh lý hợp đồng số 07/HĐK ngày 29/11/1994 về khoán bảo vệ rừng, gây trồng rừng phòng hộ Núi Lớn- Vũng Tàu.

Theo đó UBND thành phố Vũng Tàu thanh lý hợp đồng khoán giữa Ban quản lý dự án Lâm- Ngư nghiệp, phòng hộ môi sinh thành phố Vũng Tàu (BQL dự án 732) với bà Nguyễn Thị Thu Hương. UBND Thành phố giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao diện tích đất của hợp đồng cho UBND Phường 1 quản lý./.

Tin: Trần Việt, BBT