Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Thành phố Vũng Tàu phê duyệt "Phương án Tuyển sinh lớp 1, cấp Tiểu học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, năm học 2019-2020".
05:06 | 11/07/2019 Print   E-mail    

Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 về việc phê duyệt "Phương án Tuyển sinh lớp 1, cấp Tiểu học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, năm học 2019-2020". Theo đó, phương án Tuyển sinh lớp 1, cấp Tiểu học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, năm học 2019-2020 như sau:

Thứ nhất: Đối tượng dự tuyển là trẻ từ 6 tuổi trở lên (sinh năm 2013 trở về trước, có đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định gồm: Đơn xin dự tuyển vào lớp 1 cấp Tiểu học; Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Bản sao (không cần công chứng) hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú (tất cả có bản chính để đối chiếu); Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

Thứ 2: Về nguyên tắc xét tuyển là đúng tuyến. Xét diện cư trú tại địa bàn, có tên trong phần mềm phổ cập và hồ sơ điều tra của các UBND phường, xã tại thời điểm tháng 12/2018 theo thứ tự: Thường trú; học sinh chuyển nơi học theo cha mẹ do UBND tỉnh hoặc Sở Nội vụ điều chuyển công tác; Tạm trú KT3; Lưu trú. 

Thứ 3: Những học sinh mới đến từ tháng 1/2019 đến nay không thực hiện theo phương án tuyển sinh này, mà bố trí vào những trường còn thiếu chỉ tiêu tuyển sinh. Số lượng học sinh được tuyển không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, thực hiện chế độ ưu tiên theo thứ tự: Con của gia đình chính sách; Con của bộ đội, cảnh sát, kiểm ngư đang công tác tại vùng đảo Trường Sa, Hoàng Sa; Con của hộ nghèo; Con có cha và mẹ là cán bộ, công chức, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Việc giải quyết trái tuyến được thực hiện theo hướng dẫn của UBND TP. Vũng Tàu sau khi thực hiện xong Phương án này.

Thứ 4: UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt phương án phân tuyến tuyển sinh cụ thể:

* Đối với Trường Tiểu học Hạ Long: Tuyển 285 HS/8 lớp (trong đó 6 lớp bán trú với 215 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS có hộ khẩu thường, trú tạm trú KT3 hiện đang sinh sống tại khu phố 2 (tổ 10, 11, 13, 14), 3 (tổ 26, 27), 4 (tổ 37 đến 41); 5 (tổ 44 đến 47) của phường 1; HS có hộ khẩu thường trú, tạm trú KT3 hiện đang sinh sống tại khu phố 1 (tổ 1 đến 6); 2 (tổ 1 đến 7);  3 (tổ 1 đến 5);  4 (tổ 1 đến 4) của phường 2.

* Đối với Trường Tiểu học Đoàn Kết: Tuyển 185 HS/5 lớp (trong đó 2 lớp bán trú với 75 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại khu phố 1; 2 (tổ 15 đến 17); 3 (tổ 28, 29, 30, 32, 33); 6 (tổ 18 đến 24) của phường 1; 54 HS cư trú tại khu phố 4 của phường 3; HS lưu trú tại phường 4; khu phố 2 (tổ 10, 11, 13, 14), 3 (tổ 26, 27); 4 (tổ 37 đến 41); 5 (tổ 44 đến 47) của phường 1; HS lưu trú tại khu phố 1 (tổ 1 dến 6); khu phố 2 (tổ 1 đến 7); khu phố 3 (tổ 1 đến 5); khu phố 4 (tổ 1 đến 4) của phường 2.

* Đối với Trường Tiểu học Thắng Tam: Tuyển 280 HS/8 lớp (trong đó 4 lớp bán trú với 140 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại khu phố 5 (tổ 1 đến 8); khu phố 6 (tổ 1 đến 12); khu phố 7 (tổ 1 đến 10) của phường 2; cư trú tại khu phố 1, 2, 3, 5 của  phường Thắng Tam. 

* Đối với Trường Tiểu học Bàu Sen: Tuyển 280 HS/7 lớp (trong đó 3 lớp bán trú với 120 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại khu phố 1, 2, 3, 5 của phường 3; cư trú tại khu phố 4 của phường Thắng Tam. 

* Đối với Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học: Tuyển 245 HS/7 lớp (trong đó 6 lớp bán trú với 210 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS có hộ khẩu thường trú, tạm trú KT3 hiện sống tại khu phố 5, 6, 7 (tổ 3 đến 8); khu phố 8 (tổ 1đến 3); khu phố 9 của phường 4; hộ khẩu thường trú, tạm trú KT3 tại khu phố 5 (tổ 1 đến 10) của phường 7.

* Đối với Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân: Tuyển 320 HS/8 lớp (trong đó 5 lớp bán trú với 200 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS có hộ khẩu thường trú, tạm trú KT3 tại khu phố 1, 2, 3, 4, 7 (tổ 1 đến 2); khu phố 8 (tổ 4 đến 6) của phường 4; 8 HS cư trú tại khu phố 1 (tổ 1 đến 6) của phường 5; HS cư trú tại khu phố 8, 9 của phường 7; cư trú tại khu phố 1 (tổ 1 đến 6, 13, 14) phường Thắng Nhì.

* Đối với Trường Tiểu học Hòa Bình: Tuyển 210 HS/6 lớp (trong đó 2 lớp bán trú với  70 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại khu phố 2 đến khu phố 8 của phường 5.

* Đối với Trường Tiểu học Thắng Nhì: Tuyển 210 HS/6 lớp (trong đó 2 lớp bán trú với 70 HS). Địa bàn tuyển sinh là những HS cư trú tại khu phố 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (từ tổ 7 đến 12, tổ 15 đến 72) của phường Thắng Nhì; HS lưu trú của phường 7 và phường 9 (do phường đề xuất).

* Đối với Trường Tiểu học Lê Lợi: Tuyển 240 HS/6 lớp (trong đó 2 lớp bán trú với 80 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại khu phố 1, 2, 3 (tổ 4 đến 16); khu phố 4 của phường 7. 

* Đối với Trường Tiểu học Trương Công Định: Tuyển 250 HS/6 lớp (trong đó 4 lớp bán trú với 160 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại khu phố 1 (tổ 6, 7, 8, 14), 3, 4 (tổ 1, 2, 3, 6, 7, 8), 5 (tổ 7, 9, 10, 13), 6 ( tổ 10, 12, 13), 7 của phường 8; 9 HS do phường 8 đề xuất chuyển tuyến (thuộc tuyến Trường TH Lý Tự Trọng); HS cư trú tại khu phố 1, 7 của phường Nguyễn An Ninh.  

* Đối với Trường Tiểu học Lý Tự Trọng: Tuyển 245 HS/7 lớp (trong đó 5 lớp bán trú với 175 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại khu phố 1 (tổ 1 đến 5, tổ 9 đến 13, tổ 15); khu phố 4 (tổ 4, 5, tổ 9 đến 12, tổ 14); khu phố 5 (tổ 1 đến 6; tổ 8, 11, 12, 14); khu phố 6 (tổ 1 đến 9 và tổ 11) của phường 8; HS cư trú tại khu phố 4 và lưu trú tại khu phố 2, 3 của phường Nguyễn An Ninh.

* Đối với Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân: Tuyển 590 HS/13 lớp (trong đó 7 lớp bán trú với 315 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại khu phố 2 (tổ 1 đến 31), khu phố 3 (tổ 1 đến 18), khu phố 4 (tổ 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13) của phường 10; HS cư trú tại khu phố 5, 6 của phường Nguyễn An Ninh; HS cư trú tại khu phố 1 (tổ 9A, 9B, 9C, 9D, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 12, 14) của phường 11. 

* Đối với Trường Tiểu học Trưng Vương: Tuyển 210 HS/6 lớp bán trú. Địa bàn tuyển sinh là HS thường trú, tạm trú KT3; lưu trú từ tháng 12/2018 trở về trước tại khu phố 6 (tổ 1 đến 8) của phường 7; HS thường trú, tạm trú KT3; lưu trú từ tháng 12/2018 trở về trước tại khu phố 5 (tổ 1 đến 12) của phường 9; 13 HS cư trú tại khu phố 4 của phường 9 do phường đề xuất; HS thường trú, tạm trú KT3 tại khu phố 2, 3 của phường Nguyễn An Ninh. 

* Đối với Trường Tiểu học Quang Trung: Tuyển 280 HS/8 lớp bán trú. Địa bàn tuyển sinh là HS thường trú, tạm trú KT3; lưu trú từ tháng 12/2018 trở về trước tại khu phố 3 (tổ 1, 2, 3) và khu phố 7 (tổ 1 đến 16) của phường 7; HS thường trú, tạm trú KT3; lưu trú từ tháng 12/2018 trở về trước tại khu phố 1; 2; 3; 4 (từ tổ 1 đến 12) của phường 9.   

* Đối với Trường Tiểu học Thắng Nhất: Tuyển 360 HS/9 lớp (trong đó 3 lớp bán trú với 120 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại khu phố 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12 của phường Thắng Nhất; HS cư trú tại khu phố 3 của phường Rạch Dừa. 

* Đối với Trường Tiểu học Chí Linh: Tuyển 565 HS/12 lớp (trong đó 7 lớp bán trú với  325 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại khu phố 3, 4, 5, 10, 11 của phường Thắng Nhất; HS cư trú tại khu phố 1 của phường 10.

* Đối với Trường Tiểu học Bình Minh: Tuyển 500 HS/11 lớp (trong đó 3 lớp bán trú với 135 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại khu phố 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của phường Rạch Dừa; cư trú tại khu phố 4 (tổ 1, 2, 5, 10) của phường 10.

* Đối với Trường Tiểu học Phước An: Tuyển 450 HS/10 lớp (học 1 buổi). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú trú tại khu phố 1 (tổ 1, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4, 6, 7, 8, 8A, 8B, 9, 9E, 9F, 9K, 9H, 10, 10A, 10B,  10C, 10D); khu phố 2 (tổ 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 21, 22, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 24, 24A, 25, 25A, 26, 26A, 26B, 27, 27A, 27B, 27C, 27D) của phường 11. 

* Đối với Trường Tiểu học Phước Thắng: Tuyển 495 HS/11 lớp (trong đó 7 lớp bán trú với 315 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại khu phố 2 (tổ 16, 16A, 17, 18, 19, 20); khu phố 3, 4 của phường 11. 

* Đối với Trường Tiểu học Hải Nam: Tuyển 290 HS/8 lớp (trong đó có 5 lớp bán trú với 175 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại khu phố 1, 2, 3 của phường 12.

* Đối với Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp: Tuyển 248 HS/7 lớp (trong đó có 5 lớp bán trú với 178 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại khu phố 4, 5, 6 của phường 12; HS lưu trú tại khu phố 1, 2, 3 do phường 12 đề xuất. 

* Đối với Trường Tiểu học Long Sơn 1: Tuyển 136 HS/4 lớp (trong đó có 1 lớp bán trú với 33 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại thôn 1, 2, 3, Rạch Già, Bến Điệp của xã Long Sơn.

* Đối với Trường Tiểu học Long Sơn 2: Tuyển 175 HS/5 lớp (trong đó có 2 lớp bán trú 70 HS). Địa bàn tuyển sinh là HS cư trú tại thôn 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 của xã Long Sơn. 

* Trường TH Song Ngữ Vũng Tàu: Tuyển 216 HS/6 lớp (bán trú). Địa bàn tuyển sinh: Những HS trong TP. Vũng Tàu có nguyện vọng.

* Trường TH Việt Anh: Tuyển 70 HS/2 lớp (bán trú). Địa bàn tuyển sinh là HS trong TP. Vũng Tàu có nguyện vọng học bán trú tại trường.

* Trường TH, THCS, THPT Nguyễn Thị Minh Khai: Tuyển 30 HS/1 lớp (bán trú) cho HS trong TP. Vũng Tàu có nguyện vọng.

* Trường TH, THCS, THPT Việt Nam – Singapore: Tuyển 30 HS/1 lớp (bán trú) cho HS trong TP. Vũng Tàu có nguyện vọng.

Thứ 5: Thời gian nộp hồ sơ, phiếu báo dự tuyển vào lớp 1 tại các hội đồng tuyển sinh của các trường Tiểu học từ ngày 12/7 đến hết ngày 15/7/2019. Các trường công bố kết quả tuyển sinh vào ngày 22/7/2019.

UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phòng Giáo dục, các Trường Tiểu học, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND 17 phường, xã trong việc thực hiện "Phương án Tuyển sinh lớp 1, cấp Tiểu học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, năm học 2019-2020". UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định này./. 

Tin: Bằng Lăng, BBT