Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
02:50 | 12/07/2019 Print   E-mail    

Để hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Bộ Tài nguyên và môi trường phát động, triển khai Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 3709/KH-UBND ngày 10/7/2019 về việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

(Hình minh họa)

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh thái; Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, nhất là nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ mới để sản xuất các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế đồ nhựa, túi ni lông khó phân hủy, thí điểm mô hình hạn chế sử dụng đồ nhựa, túi ni lông khó phân hủy.

Mục tiêu của thành phố Vũng Tàu là: Cuối năm 2019, toàn bộ trường học trên địa bàn trang bị đủ các thùng chứa chất thải trong khuôn viên trường, tổ chức phân loại rác thải tại trường học thành các nhóm: có thể tái chế, chất thải nguy hại và các thành phần còn lại; Từ năm 2019 đến năm 2025, phấn đấu toàn bộ các hộ gia đình dần thay thế sử dụng túi ni lông bằng các túi thân thiện với môi trường khi đi siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, các cửa hàng…không sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần để đựng thực phẩm và hàng hóa, khuyến khích người mua sắm tự mang bao bì, túi sử dụng nhiều lần, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; Đến năm 2025, phấn đấu toàn bộ người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Vũng Tàu không sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa dụng một lần.

Nội dung thực hiện của Kế hoạch được tập trung vào việc: Giảm thiểu chất thải nhựa phát sinh gây ô nhiễm môi trường; Tuyên truyền, vận động các hộ dân, các cơ sở kinh doanh hạn chế sử dụng các loại chất thải nhựa trong hoạt động sinh hoạt và kinh doanh mua bán; Nâng cao nhận thức cho người dân về sự ảnh hưởng của việc thải chất thải nhựa ra ngoài môi trường; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu việc sử dụng sản phẩm từ nhựa.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan thuộc hệ thống chính trị của thành phố Vũng Tàu: Sử dụng bình để đựng nước tại các buổi họp thay thế nước suối đóng chai; Sử dụng các vật dụng cá nhân đựng các loại thức uống, thực phẩm khi đi làm việc; Thu gom và phân loại triệt để các loại chất thải nhựa tại cơ quan.

UBND thành phố giao cho phòng Tài nguyên và môi trường: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp vận động, tuyên truyền đến các hộ dân, các cơ sở kinh doanh sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sản phẩm được làm từ nhựa; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa và tổ chức các chương trình thiết thực cho hộ gia đình và cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố; Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về ý thức bảo vệ môi trường, tác hại của chất thải nhựa và hệ quả đến thế hệ tương lai.

UBND thành phố giao cho phòng Văn hóa-Thông tin: Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và môi trường, các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường trên các phương tiên thông tin đại chúng; Xây dựng mô hình thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” để tuyên truyền, nhân rộng; Định kỳ 01 lần/quý viết bài tuyên truyền với chủ đề “Chống rác thải nhựa” đăng trên Trang thông tin điện tử thành phố; yêu cầu Ban quản lý các khu di tích, đền chùa treo các biểu hiệu tuyên truyền “Chống rác thải nhựa” , “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” ở những khu vực thích hợp như khu vực đậu xe nhằm tuyên truyền hạn chế sử dụng những chất khó phân hủy từ nhựa.

Phòng Kinh tế thành phố: Tham mưu UBND thành phố văn bản gửi các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tổ chức treo băng rôn, pano tuyên truyền tại các quầy thu ngân về “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; Tổ chức lồng ghép trong các hội nghị, chương trình xúc tiến thương mại để tuyên truyền, phổ biến phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Phòng y tế: Tổ chức tuyên truyền, vận động đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm theo lĩnh vực được phân công quản lý; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát.

Phòng Tài chính-kế hoạch: Hướng dẫn các đơn vị về kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này đề xuất UBND thành phố phê duyệt; Chủ trì với các phòng, ban, đơn vị liên quan rà soát các chính sách khuyến khích các dự án đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế độ nhựa, túi ni lông khó phân hủy.

Phòng Giáo dục và đào tạo: Yêu cầu các trường học trên địa bàn tổ chức, triển khai các hoạt động hưởng ứng bằng các hành động cụ thể như: Lồng ghép việc tuyên truyền “Chống rác thải nhựa” vào các tiết học ngoại khóa để học sinh hiểu; Yêu cầu các trường học trên địa bàn trang bị đủ các thùng chứa chất thải trong khuôn viên trường, tổ chức phân loại rác thải tại trường học thành các nhóm: có thể tái chế, chất thải nguy hại và các thành phần còn lại.

Ngoài ra, UBND thành phố Vũng Tàu còn phân công nhiệm vụ cụ thể cho UBND các phường xã, Công an thành phố, Đội trật tự đô thị, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Ban Quản lý các khu du lịch, Công ty CP dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu, Công ty CP phát triển Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện nghiệm túc các nội dung Tại Kế hoạch này./.

Tin: Bằng Lăng, BBT.