Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu tổ chức ký kết kế hoạch liên tịch phòng, chống dịch bệnh năm 2019
06:14 | 13/07/2019 Print   E-mail    

Chiều ngày 12/7, tại hội trường Thành phố, UBND thành phố Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị ký kết liên tịch phòng, chống dịch bệnh năm 2019. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Thành phố chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có đại diện Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh Thành phố, lãnh đạo Trung tâm Y tế Thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Thành phố, UBND các phường, xã tham gia ký kết liên tịch.

Với mục tiêu huy động các lực lượng đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng vận động từng gia đình và toàn xã hội tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời, khống chế không để dịch bệnh truyền nhiễm mới xâm nhập, giảm mắc, không tử vong, không để lây lan thành dịch trên địa bàn các dịch đang lưu hành.

Lãnh đạo Trung tâm y tế và UBND phường, xã ký kết kế hoạch liên tịch

Nội dung ký kết giữa Trung tâm y tế Thành phố với phòng Giáo dục và đào tạo, Đoàn Thanh niên Thành phố và UBND các phường, xã gồm 6 nội dung: Phối hợp triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh; Phối hợp truyền thông sức khỏe huy động lực lượng, vận động cộng đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh; Phối hợp tập huấn, triển khai các tài liệu chuyên môn phòng, chống dịch bệnh, nâng cao năng lực truyền thông sức khỏe; Phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông theo kế hoạch; Phối hợp phát hiện sớm các bệnh, cách ly, điều trị hướng dẫn người dân chăm sóc người bệnh tại gia đình và cộng đồng; Phối hợp điều tra, xác minh ổ dịch, huy động nguồn lực xử lý ổ dịch tại cộng đồng không để ổ dịch lây lan. Trong việc phân công trách nhiệm tại nội dung ký kết nêu rõ nhiệm vụ của Trung tâm Y tế, Trạm y tế tại các địa phương và các đơn vị trong chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe nhân dân, nhằm ổn định đời sống người dân phát triển kinh tế xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Thành phố phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị ký kết liên tịch bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Thành phố yêu cầu các đơn vị ký liên tịch trong trách nhiệm của mình nêu cao vai trò nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để biến những nội dung được ký kết liên tịch được triển khai sâu rộng tại ngành, đoàn viên, hội viên tổ chức và nhân dân trên địa bàn mình, góp phần để thành phố Vũng Tàu là địa phương phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Giao Trung tâm Y tế Thành phố là đầu mối trong việc tổ chức đánh giá kết quả hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch liên tịch./.

Tin, ảnh: Lại Giang, BBT