Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu đã giảm 51,7% số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trong 06 tháng đầu năm 2019.
06:45 | 13/07/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Thông báo số 661/TB-UBND ngày 22/11/2018 và Văn bản số 5213/UBND VP ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an năm 2019, trong 06 tháng đầu năm 2019 vừa qua, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Vũng Tàu duy trì ở mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, ổn định và giữ vững; Trong đó thành phố Vũng Tàu luôn chú trọng việc tăng cường xử lý vi phạm lĩnh vực trật tự xây dựng. Đây là nhiệm vụ được thành phố Vũng Tàu đặc biệt quan tâm với sự chỉ đạo quyết liệt, theo từng diễn biến vụ việc.

Theo báo cáo của UBND thành phố Vũng Tàu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019 thì trên lĩnh vực trật tự xây dựng, thành phố đã tăng cường và quyết liệt chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý đất đai và trật tự xây dựng; tình hình vi phạm đã được kéo giảm, tuy nhiên vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là hành vi tự ý phân lô, làm đường giao thông nội bộ và xây dựng trái phép tại địa bàn các phường còn nhiều dự án chưa triển khai thực hiện hoặc đang được lập quy hoạch để quản lý.

Tổng số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng từ đầu năm 2019 đến nay là 43. So với 6 tháng đầu năm 2018 giảm 46 vụ (tổng số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm 2018 là 89 vụ), tương đương giảm 51,7%. Ngoài ra, UBND các Phường, xã còn kịp thời áp dụng biện pháp cưỡng chế “nóng” các công trình vi phạm khi đối tượng vi phạm bắt đầu thực hiện hành vi vi phạm.

Trong 6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo: Thành phố Vũng Tàu sẽ khẩn trương hoàn thiện Quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Sổ tay xử lý về trật tự xây dựng để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đến từng tổ dân phố, khu phố và làm tài liệu tuyên truyền đến công dân về việc chấp hành các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực xây dựng; Phát hành tờ rơi tuyên truyền về trật tự xây dựng, đô thị, đất đai, môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến đến người dân./.

Tin: Bằng Lăng, BBT