Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Phải chuyển tải đầy đủ, kịp thời những nội dung trả lời của Thành phố đến cử tri để không lặp lại các ý kiến vào kỳ tiếp xúc sau
05:29 | 14/07/2019 Print   E-mail    

 

Khi đề cập đến các ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua các buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND, ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng: nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc với đại biểu HĐND đã được UBND Thành phố giải thích, trả lời, tuy nhiên vẫn thấy được lặp đi, lặp lại nhiều lần, ông Lập yêu cầu UBND các phường, xã nâng cao vai trò trách nhiệm phải chuyển tải toàn bộ nội dung, văn bản mà Thành phố đã giải thích, trả lời đến toàn thể cử tri, đặc biệt là cử tri đặt vấn đề để họ biết, các đại biểu HĐND Thành phố cũng cần quan tâm đến trách nhiệm của mình đối với cử tri thông qua việc chuyển tải đầy đủ và giúp UBND giải thích cho cử tri biết về vấn đề của tri quan tâm.

Với 172 ý kiến cử tri, tại 17 điểm tiếp xúc của cử tri với đại biểu HĐND trên địa bàn Thành phố được xem là một số lượng lớn ý kiến mà cử tri chuyển đến đại biểu HĐND và UBND các cấp, ngoài các ý kiến được đại biểu HĐND hoặc đại diện UBND trả lời trực tiếp tại các hội nghị thì UBND Thành phố cũng đã ban hành 04 văn bản trả lời đến đại biểu HĐND và cử tri theo chức năng và nhiệm vụ, các ý kiến cử tri và ý kiến của đại biểu HĐND đã được Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố dành hơn 90 phút để thông tin, trao đổi, giải thích và trả lời đến đại biểu HĐND Thành phố.

Các ý kiến của cử tri đã được UBND Thành phố trả lời phần lớn tập trung vào việc kiến thiết đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, triển khai thực hiện các dự án nhà ở, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân; việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch cây xanh, thoát nước đô thị, cải tạo nâng cấp hẻm …chế độ bồi dưỡng cho người hoạt động các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư; phát huy giá trị các di tích văn hóa để trở thành sản phẩm du lịch…  Các văn bản của UBND Thành phố cũng đã trả lời, giải thích từng nội dung vụ việc. Tuy nhiên có những nội dung cử tri và đại biểu HĐND nêu ra phụ thuộc vào cơ chế chính sách mà UBND Thành phố phải tiếp tục kiến nghị giải quyết với trách nhiệm tinh thần cầu thị tiếp thu với một quyết tâm chính trị cao nhất và mong muốn cử tri và đại biểu HĐND phải cùng đồng thuận chia sẻ.  

Bí thư Thành ủy Mai Ngọc Thuận trả lời cử tri Phường 8

Tại hội nghị tiếp xúc với cử tri Phường 8 trước kỳ họp thứ Mười một, khi trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, khi biết được cử tri ý kiến xong không ở lại nghe giải thích trả lời của đại biểu HĐND, ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố cho rằng: Các đại biểu HĐND luôn tôn trọng cử tri, tham gia các buổi tiếp xúc cử tri để báo cáo và lắng nghe ý kiến cử tri, tuy nhiên cử tri cũng nên tôn trọng ý kiến giải thích, trả lời của đại biểu HĐND, cử tri cần phát biểu có trách nhiệm xây dựng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung và rất cần nghe, đọc các trả lời của chính quyền để không lặp đi lặp lại vấn đề cụ thể đã giải thích rõ ràng, ý kiến của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đã được cử tri tại buổi tiếp xúc đồng thuận cao.

Việc chuyển tải thông tin các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngoài trách nhiệm đại biểu HĐND nơi bầu ra mình thì UBND, Mặt trận các cấp, đội ngũ cán bộ khu phố, tổ dân cư, các tổ chức đoàn thể phải cộng đồng trách nhiệm và xem đây là công tác tuyên truyền các chính sách, quy định của địa phương đến với người dân, nhằm tạo sự đồng thuận cao giữa chính quyền Thành phố và người dân./.

Bài, ảnh: Lại Giang, BBT