Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Phường Thắng Nhất sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2019
08:32 | 18/07/2019 Print   E-mail    

Chiều ngày 16/7, Đảng ủy phường Thắng Nhất tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự hội nghị có ông Trương Văn Đón, Phó Bí thư Đảng ủy,Trưởng Khối vận phường; bà Phạm Thanh Mai - Phó Chủ tịch UBND phường; đại diện UB Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phường; Bí thư các chi bộ trực thuộc; Thành viên Tổ Dân vận các khu dân cư; Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cùng tham dự đông đủ.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được nghe Báo cáo sơ kết hoạt động công tác Khối vận 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động công tác cốt cán 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động công tác cốt cán 06 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TU ngày 13/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 57-KL/TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy về công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc, phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2019. Xây dựng kế hoạch số 03-KH/KV-UBND về thực hiện năm dân vận chính quyền. Phối hợp triển khai và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế xã hội, gìn giữ an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Mà trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/3/2016 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 22/3/2016 về “Tăng cường công tác quản lý trật tự, vệ sinh và tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu”; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 23/9/2016 về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Vũng Tàu là thành phố du lịch “Xanh - Sạch - Đẹp”, tiếp tục tuyên truyền 02 nhiệm vụ then chốt năm 2017 và tuyên truyền chủ đề năm 2018 là “Hãy để rác đúng nơi quy định; chăm sóc và bảo vệ cây xanh”đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Mặt trận tổ tổ quốc, các đoàn thể đã tập trung triển khai phong trào đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Xây dựng kế hoạch giám sát phản biện trong việc xét bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, giám sát việc thu và sử dụng các loại quỹ tự nguyện, quỹ pháp lệnh. Tham gia đóng góp dự thảo nghị quyết Đảng bộ phường góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Các Tổ dân vận khu dân cư đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình trong nhân dân kịp thời báo cáo. Toàn phường hiện nay có 17 mô hình dân vận khéo, trong đó 8 mô hình câp thành phố, 9 mô hình cấp phường; có  148 cốt cán phong trào, 72 cốt cán nòng cốt. Trong 6 tháng đầu năm cung cấp 79 tin. Vận động các cơ quan xí nghiệp tặng quà tế cho các gia đình chính sách, khó khăn , trẻ em tàn tật, người già cô đơn....354 xuất số tiền 145.000.000 đồng; Trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của phường tặng 560 xuất qua trị giá 151.420.000 đồng; các khu phố vận động tặng 253 cuất quà trị giá 45.350.000 đồng. Phối hợp thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang , xây dụng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức kiểm tra 20 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, cho thuê phòng trọ tháng với nội dung tuyên truyền về đảm bảo an ANTT-TTATXH, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và phòng ngừa tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Văn Đón, phó bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Dân vận phường mong muốn trong 6 tháng cuối năm các tổ chức cần  tăng cương hơn nữa để nâng cao chất lượng lực lượng cốt cán , nên sử dụng người có uy tín, tiêu biểu là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là lực lượng làm nòng cốt trong vận động chính trị quần chúng nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Thường xuyên nắm bắt được những bức xúc trong dân kịp thời giải quyết những khúc mắc cho người dân. Xây dựng đội ngũ tiếp công dân phải tận tình, tận tâm, tận lực đáp ứng nhu cầu của người dân./.

Tin, ảnh: Thúy An, BBT