Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Tiếp tục thực hiện bóc xóa, xử lý cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
08:38 | 18/07/2019 Print   E-mail    

Sau một thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch số 1558/KH-UBND ngày 05/4/2019 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc bóc xóa, xử lý cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố, trên cơ sở những kết quả đạt được và một số vấn đề còn tồn tại, để phát huy hiệu quả mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 3833/UBND-CA ngày 16/7/2019 về việc tiếp tục thực hiện bóc xóa, xử lý cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

(Phường 9 ra quân xoá bảng quảng cáo, rao vặt trên địa bàn)

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1558/KH-UBND ngày 05/4/2019 và những nội dung sau:

Thứ nhất: Giao cho Công an thành phố Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng, nhân dân tham gia bóc xóa quảng cáo cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Theo dõi, đôn đốc các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo kế hoạch và định kỳ tập hợp báo cáo theo quy định.

Thứ hai: Giao cho UBND 17 phường, xã tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể…vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bóc xóa quảng cáo cho vay lãi nặng, góp phần vào mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp, lập lại trật tự, mỹ quan đô thị; Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo tình hình, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm cho vay lãi nặng và các biện pháp phòng ngừa để nhân dân biết, cảnh giác, tích cực tố giác các hành vi vi phạm.

Thứ 3: Giao Công an các phường, xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ cơ sở, các tầng lớp nhân dân về tình hình, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm cho vay lãi nặng và các biện pháp phòng ngừa, hậu quả của hoạt động cho vay lãi nặng đối với đời sống người dân và TTATXH để nhân dân biết, cảnh giác, tích cực tố giác các hành vi vi phạm cho các cơ quan chức năng và nhiệt tình tham gia phát hiện, bóc, xóa quảng cáo cho vay lãi nặng. Việc bóc, xóa quảng cáo cho vay lãi nặng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trên địa bàn.

Tuyên truyền, vận động các Ban điều hành khu phố, thôn, tổ dân phố, những hộ dân xung quanh khu vực tập trung dán quảng cáo cho vay lãi nặng chủ động, tích cực bóc, xóa quảng cáo cho vay lãi nặng nói riêng và bóc xóa tất cả các loại quảng cáo, rao vặt nói chung sau khi phát hiện và việc bóc xóa phải sạch triệt để, tránh tình trạng chỉ xóa số điện thoại hoặc xóa chưa sạch còn lem nhem gây mất mỹ quan đô thị thành phố,

Bên cạnh đó, Công an các phường, xã cần phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, Dân quân…tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền vận động, nhắc nhở các chủ cửa hàng, quán ăn, các hộ gia đình không để các đối tượng lợi dụng dán, sơn quảng cáo cho vay lãi nặng trên các hộp đũa của quán ăn hoặc rải tờ rơi trực tiếp vào các hộ gia đình…hiểu tác hại của tín dụng đen và kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm này; Tiếp nhận, giải quyết triệt để các tin báo, tố giác về hoạt động cho vay lãi nặng, khẩn trương tổ chức điều tra, làm rõ nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan; Định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả công tác bóc xóa, quảng cáo và xử lý cho vay lãi nặng về UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua Công an thành phố Vũng Tàu – Đội XDPT) trước ngày 30 hàng tháng./.

Tin, ảnh: Bằng Lăng, BBT