Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Thành phố Vũng Tàu triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019
10:18 | 29/07/2019 Print   E-mail    

Trong những năm qua, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp, người tiêu dùng cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, nhờ đó mà ý thức về tiêu dùng sản phẩm Việt được nâng cao rõ rệt.

Nhằm tiếp tục lan tỏa sâu, rộng hơn nữa  về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban mặt trận TQVN Thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 23/7/2019 về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019 tại Thành phố Vũng Tàu.

Trong đó, Kế hoạch nhằm mục đích tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, người sản xuất và tiêu dùng trong thành phố góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; hàng hóa dịch vụ thương hiệu Việt; tích cực thực hiện các giải pháp giữ vững ổn định sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, qua công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Cuộc vận động giúp người tiêu dùng trên địa bàn thành phố nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; xây dựng văn hóa tiêu dùng dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường tự tôn dân tộc. Phát triển hệ thống phân phối, xây dựng mô hình các chuỗi liên kết sản xuất- phân phối- tiêu dùng nhằm tạo lập và phát triển thị trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi đưa hàng hóa Việt Nam đến tay người tiêu dùng, nhằm nâng cao sức mua, bình ổn thị trường và cải thiện đời sống nhân dân.

Kế hoạch đã xây dựng chi tiết nội dung triển khai như công tác tuyên truyền, vận động; Công tác quản lý nhà nước; Công tác giám sát, kiểm tra; Tổ chức các chương trình đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng và nhất là chương trình đưa “Hàng Việt về nông thôn”.

Đối với công tác tuyên truyền, vận động, Ủy ban mặt trận TQVN Thành phố Vũng Tàu yêu cầu tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng trong thành phố biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể nhận thức đúng yêu cầu của Cuộc vận động và thực hiện mua sắm hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm bằng nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong thành phố khi mua sắm vật tư, thiết bị để thực hiện các dự án, công trình thì ưu tiên sử dụng các thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ trong nước đảm bảo chất lượng. Song song đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và phối hợp với các ban ngành có liên quan đa dạng hóa các hình thức, hoạt động tuyên truyền cổ động về cuộc vận động bằng các hình thức, nội dung phù hợp như băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tờ rơi, đài truyền thanh không dây của phường, xã các cuộc họp tổ dân phổ, khu dân cư,...

Người dân Thành phố Vũng Tàu nô nức mua sắm trong ngày hội “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Siêu thị Co.op Mart

Đối với công tác quản lý nhà nước thì các ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tăng cường công tác quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại nơi sản xuất nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và những hành vi gian lận thương mại nhằm đảm bảo hàng hóa được sản xuất, kinh doanh và lưu thông trên thị trường tuân thủ các quy định của pháp luật. Mặt khác, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền quảng bá, giới thiệu các chương trình bán hàng tại các khu vực nông thôn và địa bàn các khu vực đông dân cư.

Đối với công tác giám sát, kiểm tra, cần tăng cường phối hợp tổ chức tốt công tác điều tra, khảo sát thị trường, điều tra nhu cầu của người tiêu dùng và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối; đẩy mạnh các hoạt động quản lý thị trường, góp phần đảm bảo thị trường ổn định, kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa, dịch vụ...

Và đặc biệt là tổ chức các chương trình đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng và
nhất là chưong trình đưa “Hàng Việt về nông thôn” như tổ chức các điểm bán hàng Việt trên địa bàn thành phố với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; “Mô hình phân phối đặc thù phục vụ sản xuất và tiêu dùng”; chương trình đưa “Hàng Việt về nông thôn”; các địa bàn còn nhiều khó khăn, địa bàn có đông đồng bào dân tộc, khu công nghiệp tập trung...; Đồng thời tổ chức các hội chợ, điểm bán hàng Việt để giới thiệu sản phẩm, hàng hóa do các doanh nghiệp trong nước sản xuất; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và các phiên chợ hàng Việt.

Tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Thành phố Vũng Tàu năm 2019 

Ủy ban Mặt trận TQVN Thành phố Vũng Tàu cũng đã đề nghị các cơ quan phối hợp tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019 tại Thành phố Vũng Tàu. Hy vọng rằng, qua các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp Việt phát triển và xây dựng thương hiệu, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của người Việt Nam, nâng cao chất lượng, uy tín của hàng hóa Việt Nam, chinh phục người tiêu dùng Việt Nam./.

Tin, ảnh: Bảo Hân, BBT