An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Triển khai Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoan 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh
09:07 | 02/08/2019 Print   E-mail    

Nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 104/KH-UBND ngày 17/7/2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoan 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong đó, mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là mọi người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam; Chú trọng tuyên truyền cho người dân các địa phương ven biển trong việc khai khác, sử dụng và giữ gìn tài nguyên, môi trường biển, đảo. 100% giáo viên giảng dạy môn lịch sử, địa lý trong các trường học THPH, THCS; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản của địa phương; cán bộ cơ sở Truyền thanh- Truyền hình cấp huyện, thị, thành phổ; Đài Truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển đảo Việt Nam. 100% học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng, trung cấp, trung học phố thông, trung học cơ sở được cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc TP Vũng Tàu, thăm hỏi động viên bộ đội Hải quân làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc tại Cam Ranh  

Nội dung của Kế hoạch tập trung vào công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung như đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; Các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo; Những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; Phát triển kinh tế từ biển, đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn như khai thác và chế biến dầu khí, kinh tế hàng hải, khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển và kinh tế hải đảo; phát triển du lịch biển, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh trên biển, thúc đẩy hợp tác quốc tế về khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên biển, chính sách hỗ trợ ngư dân, công tác cứu hộ và cứu nạn...; Giáo dục cho ngư dân về các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản; Tuyên truyền những hoạt động, đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc thông qua các phong trào “Hướng về biển đảo quê hương”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Chung sức vì biển, đảo quê hương”....

Hình thức tuyên truyền, phổ biến bao gồm xây dựng kế hoạch tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; Biên soạn, xuất bản, phát hành các xuất bản phẩm, bản đồ biển đảo; Tuyên truyền, phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo in, Đài Phát thanh và Truyền hình, mạng xã hội....; Tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng như giáo viên, phóng viên, biên tập viên, cán bộ đài truyền thanh…; Tổ chức các buổi tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu về “Biển đảo quê hương” trong học sinh, sinh viên; trong cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên....

Đồng thời, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng yêu cầu chi tiết trách nhiệm của từng cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang của địa phương trong công tác tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hy vọng thông qua kế hoạch thông tin, tuyên truyền sẽ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân trong công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, làm cho mỗi công dân Việt Nam thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với chủ quyền biển, đảo quốc gia, từ đó góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng quyết tâm làm chủ, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Tin, ảnh: Phan Thảo, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn