An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Chăm sóc y tế cho người cao tuổi: Trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội
02:05 | 10/08/2019 Print   E-mail    

Những năm qua, thành phố Vũng Tàu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe... nhờ đó, tuổi thọ của người dân cũng được nâng cao. Tuy nhiên, trước thực trạng người cao tuổi ở địa phương còn thiếu nhiều thông tin về kiến thức chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng như chưa biết tới những chính sách dành riêng cho mình thì các cấp, các ngành, các địa phương tại thành phố Vũng Tàu cần phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động và phổ biến kiến thức cho người cao tuổi và chăm sóc y tế cho người cao tuổi. Các cấp, các ngành chức năng tại thành phố Vũng Tàu cần có những chương trình hành động và kế hoạch cụ thể; đối tượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoài công việc chuyên môn cần tiếp cận và có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người cao tuổi. Đặc biệt không thể thiếu vai trò hạt nhân của ban, ngành đoàn thể, vai trò của hội và chi hội Người cao tuổi trong việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền cơ sở, vận động gia đình, tổ dân phố, tổ chức chính trị tham gia vào hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Đoàn y, bác sĩ Trung tâm y tế thành phố Vũng Tàu khám và cấp thuốc cho người cao tuổi, các gia đình chính sách tại xã Long Sơn)

Theo thông tin từ Phòng Dân số-KHHGĐ (Trung tâm y tế thành phố Vũng Tàu) thì trong số 500.000 người dân tại thành phố Vũng Tàu thì số người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) chiếm tỷ lệ 11,7%. Tỷ lệ người cao tuổi trên địa bàn tăng cao là minh chứng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vũng Tàu nói riêng, của đất nước nói chung. Tuy nhiên, điều này cũng thể hiện rằng thành phố đang phải đối mặt với thời kỳ “Già hóa dân số”. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra cho công tác an sinh xã hội đối với người cao tuổi của thành phố ngày càng đòi hỏi cao hơn, nhất là chăm sóc sức khỏe.Trước thực tế này, thành phố Vũng Tàu cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025”. Nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án của thành phố hướng đến các mục tiêu cụ thể, gắn với từng chỉ tiêu đến năm 2025, như: Nâng cao nhận thức, tạo môi trường đồng thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; nâng cao sức khỏe người cao tuổi trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của người cao tuổi; đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của người cao tuổi với chất lượng ngày càng cao, với chi phí và hình thức phù hợp; đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung.

Để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi được tốt hơn, ngành y tế tại thành phố Vũng Tàu đã và đang tổ chức hệ thống mạng lưới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe ban đầu để dự phòng các bệnh không lây nhiễm. Nâng cao năng lực của tuyến cơ sở trong quản lý các bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi; phối hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đồng thời, ngành y tế thành phố luôn quan tâm đến chính sách bảo hiểm y tế, dự báo chi phí chăm sóc sức khỏe trong tương lai đối với người cao tuổi. Cụ thể, mạng lưới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng đang dần được thiết lập. Từ tháng 4 năm 2018, Bệnh viện Lê Lợi đã thành lập và đưa vào hoạt động Khoa Tim mạch - Lão học (tách ra từ Khoa Nội tổng hợp) để chăm sóc, điều trị tốt hơn cho bệnh nhân tim mạch và các bệnh nội khoa cho người cao tuổi. Từ ngày đi vào hoạt động đến nay, Khoa Tim mạch - Lão học đã điều trị nội trú cho hơn 180 bệnh nhân. Bên cạnh đó, tại Trung tâm y tế thành phố Vũng Tàu, thời gian vừa qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cũng được quan tâm thực hiện tốt. Các đợt khám chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi, bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng được Trung tâm y tế thành phố thực hiện thường xuyên.

Ông Phạm Trọng Hách - Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường 9, thành phố Vũng Tàu cho rằng: Về mặt sức khỏe, người cao tuổi thường phải đối mặt với nhiều tiềm ẩn bệnh tật, gia tăng các bệnh mạn tính, nguy cơ tàn phế do giảm chức năng hoạt động hằng ngày. Hiện nay, các chế độ chính sách về người cao tuổi được Nhà nước ban hành tương đối đồng bộ; nhận thức xã hội, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền với người cao tuổi được nâng lên; nhiều địa phương, cơ sở có kinh nghiệm và cách làm tốt. Tuy nhiên, theo ông Phạm Trọng Hách, nhiều khó khăn mới xuất hiện khi phải ứng phó với tốc độ già hóa dân số tăng nhanh; vẫn còn một số nơi cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm theo pháp luật đối với người cao tuổi, thiếu quan tâm chỉ đạo cụ thể. Để chăm sóc tốt cho người cao tuổi, ông cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức và gia đình về trách nhiệm kính trọng, giúp đỡ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; sắp xếp lại hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội công lập theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, tạo lập môi trường thân thiện, hòa nhập giữa các nhóm đối tượng và với xã hội. Đồng thời ưu tiên đầu tư nguồn lực nhà nước và huy động nguồn lực xã hội phát triển các cơ sở cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản bảo đảm quyền lợi cho người cao tuổi.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu thì: Trong thời gian tới, để phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe nhân dân đặc biệt là chăm sóc y tế cho người cao tuổi, ngành Y tế thành phố sẽ tiếp tục tham mưu việc triển khai các hoạt động thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi một cách hiệu quả hơn. Các cấp, ngành chức năng của thành phố cần tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, trong đó sẽ tăng cường truyền thông giáo dục thay đổi hành vi nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; xây dựng, phát triển phong trào chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Đồng thời, củng cố, hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người cao tuổi; phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người cao tuổi; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Xem công tác chăm sóc y tế cho người cao tuổi là trách nhiệm của cả Nhà nước, gia đình và xã hội./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT