Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
HĐND Phường 3 tổ chức Hội nghị lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
10:53 | 14/08/2019 Print   E-mail    

Sáng ngày 12/8, tại hội trường UBND Phường 3, HĐND Phường tổ chức Hội nghị lần thứ IX khóa V (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Tham dự Kỳ họp có bà Trần Thị Thanh Huyền - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND phường 3, ông Phạm Trọng Khoa – Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường 3; bà Ngô Thị Hồng Vanh – Chủ tịch UBMTTQ phường 3; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, đại diện các ban ngành, đoàn thể Phường 3; các ông bà là Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố, trưởng ban CTMT các khu phố cùng với 27 Đại biểu HĐND khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua các bản báo cáo về: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND Phường; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách; Báo cáo Kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của UBND Phường; Báo cáo của UBMTTQ về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm của UB MTTQ và các tổ chức thành viên. Hội nghị cũng thông qua một số tờ trình về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND Phường; Về quyết toán ngân sách năm 2018, về bổ sung, điều chỉnh dự toán kinh phí 6 tháng đầu năm 2019 của UBND Phường v.v…

 

Ông Phạm Trọng Khoa – Phó bí thư, Chủ tịch UBND đọc các báo cáo của UBND Phường

Các báo cáo nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐND Phường đã chủ động triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND Phường tại các kỳ họp thứ 7 và thứ 8, các đại biểu HĐND Phường đã tích cực hoạt động theo đúng chức năng, quyền hạn của mình. Việc chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND, đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đã góp phần thúc đẩy và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra của Phường, tạo được sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2019, UBND Phường đã thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh như: Doanh thu Thương mại – dịch vụ ước đạt 6.019 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm, giá trị sản suất công nghiệp đạt 610,5 tỷ đồng đạt 50% kế hoạch năm, giá trị sản xuất ngư nghiệp đạt 207,8 tỷ đạt 50% kế hoạch năm. Công tác quản lý đô thị, xây dựng, đất đai và môi trường được chặt chẽ. Thu chi ngân sách được thực hiện đúng qui định, tiết kiệm. Về văn hóa – xã hội duy trì tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt các qui định về kinh doanh, duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao v.v.. Công tác Lao động, thương binh và xã hội được đặc biệt quan tâm, thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống của các đối tượng chính sách, triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững v.v… Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tổ chức tiếp dân và giải quyết hồ sơ kịp thời, không để tồn đọng. Về quốc phòng – an ninh, duy trì chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến dấu, bảo vệ an toàn vào các ngày cao điểm lễ, tết. Tổ chức hội trại tòng quân hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019 (10/10 thanh niên) đạt 100%. Làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp v.v..trong 6 tháng đầu năm đã xử lý 10 vụ phạm pháp hình sự, 01 vụ cố ý gây thương tích, 01 vụ giết người v.v… Bộ phận quản lý trật tự đô thị phường nhắc nhở 35 trường hợp cho cam kết không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, kiểm tra các tuyến đường chính, phức tạp nhằm duy trì trật tự đô thị, phòng ngừa phạm pháp hình sự xẩy ra v.v…

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, phần đông các ý kiến nhất trí với các bản báo cáo và những giải trình của UBND Phường, đồng thời cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020, về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018, bổ sung điều chỉnh dự toán kinh phí 6 tháng cuối năm 2019 và Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2019./.

Tin, ảnh: Thúy Hiền, BBT