Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Nâng cao nhận thức, hành động về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
01:18 | 17/08/2019 Print   E-mail    

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của các ngành chức năng và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại thành phố Vũng Tàu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, người sản xuất, người tiêu dùng về công tác đảm bảo VSATTP được nâng lên. Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm thành phố Vũng Tàu đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, kịp thời đề xuất với UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác an toàn thực phẩm phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt vào các dịp cao điểm về ATTP nhằm truyền thông sâu rộng đến các các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, trong việc thực thi pháp luật về ATTP; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Nhiều người dân TP Vũng Tàu lựa chọn mua thực phẩm an toàn tại siêu thị CoopMart Vũng Tàu

Theo báo cáo của UBND thành phố Vũng Tàu thì trong 7 tháng đầu năm 2019 vừa qua, công tác ATVSTP được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN các cấp và các đoàn thể, thành phố đã ban hành văn bản, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác ATVSTP. Tuy nhiên, trong công tác kiểm tra kiểm soát đối với lĩnh vực ATTP còn gặp những khó khăn trong việc lấy mẫu gửi thử nghiệm; vẫn còn một số doanh nghiệp vi phạm về quy định ATVSTP. Chỉ tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2019, thành phố Vũng Tàu đã tổ chức kiểm tra 820 cơ sở, 5 chợ truyền thống. Qua đó, phát hiện 131 cơ sở vi phạm (lập biên bản xử phạt hành chính 5 cơ sở với số tiền hơn 48 triệu đồng, tiêu hủy 5 kg thịt heo nhiễm khuẩn…Thành phố Vũng Tàu đang phấn đấu đến hết năm 2020 thực phẩm được sản xuất, nhập khẩu lưu thông và sử dụng trên địa bàn thành phố cơ bản đáp ứng đầy đủ các quy định về VSATTP; 50% trở lên thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn thành phố được cung cấp thông qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận; 100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về điều kiện VSATTP; 100% chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố đáp ứng các quy định về điều kiện VSATTP; 90% trở lên số phường, xã trên địa bàn thành phố đạt tiêu chí VSATTP.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban, ngành chức năng tại thành phố Vũng Tàu đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và các tầng lớp nhân dân về công tác đảm bảo VSATTP đối với sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện VSATTP; phát huy vai trò của các trưởng khu phố, thôn trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo VSATTP. Tăng cường kiểm soát thực phẩm cung ứng từ ngoài thành phố vào trong thành phố đáp ứng quy định về ATTP.

Theo ông Phạm Văn Lưu - Trưởng phòng Y tế thành phố Vũng Tàu thì: Thời gian qua, công tác đảm bảo ATVSTP luôn được sự quan tâm sát sao của các cấp chính quyền, ngành, đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố. Công tác truyền thông được triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố, bằng nhiều hình thức; tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng là nhân viên y tế khu phố, cán bộ y tế phường, xã, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm…Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, công tác đảm bảo ATVSTP trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn: số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lớn; lực lượng cán bộ chuyên trách ATVSTP các tuyến còn thiếu, chủ yếu là kiêm nhiệm nên năng lực hạn chế; một số địa phương chưa thật sự quan tâm tới vấn đề ATVSTP; một số người kinh doanh, tiêu dùng thiếu kiến thức về ATVSTP, dẫn đến còn sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn...

Trong thời gian tới, để nâng cao nhận thức, hành động về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành chức năng tại thành phố Vũng Tàu cần tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo ATTP, tiếp tục có sự chỉ đạo sát sao hơn nữa trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ; nâng cao nhận thức, kiến thức của người tiêu dùng trong công tác bảo đảm ATTP; tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm. UBND các phường, xã cần tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác ATTP; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương với các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong đảm bảo ATTP; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm ATTP. Đảm bảo ATVSTP phải được xem là việc làm thường xuyên. Để đạt kết quả bền vững, cần sự vào cuộc quyết liệt, thường xuyên của các cấp chính quyền, ngành chức năng; tăng cường truyền thông để nâng cao ý thức của mỗi người dân khi sử dụng chế biến thực phẩm, đồng thời phát huy sức mạnh của truyền thông nhằm xóa bỏ cơ sở chế biến tiêu thụ thực phẩm không an toàn cũng là đảm bảo cho lợi ích, sức khoẻ của bản thân, gia đình và xã hội./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT