An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
10:34 | 21/08/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Văn bản số 6172-CV/TU ngày 15/8/2019 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch cúm gia cầm, theo đó, trên địa bàn Tỉnh số ca mắc sốt xuất huyết và dịch cúm gia cầm (H5N1) tăng mạnh và có những diễn biến phức tạp. Vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn số 3659-CV/TU ngày 16/8/2019 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch cúm gia cầm.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất: Giao cho UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã tăng cường giám sát, kiểm soát, phát hiện và khống chế kịp thời, không để lây lan; Tổ chức xử lý tiêu hủy gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết; Tổng vệ sinh phun thuốc khử trùng tiêu độc khu vực mắc bệnh, phương tiện vận chuyển gia cầm bệnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định. Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân khắc phục một phần thiệt hại, ổn định sản xuất. Bố trí nguồn lực, kinh phí đảm bảo thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố.

Thứ 2: Đảng ủy, UBND các phường, xã tập trung lãnh đạo, chủ động tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, xây dựng biện pháp xử lý triệt để nhằm tránh lây lan dịch bệnh, Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch cúm gia cầm. Kịp thời động viên khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt và phê bình các cá nhân, đơn vị không thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch cúm gia cầm.

Thứ 3: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, tổ chức vận động thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng phế thải có chứa nước đọng, giữ gìn vệ sinh môi trường. vận động người dân khai báo dịch bệnh, không vứt gia cầm bị bệnh, không tham gia buôn bán, vận chuyển tiêu thụ gia súc, gia cầm bị bệnh.

Thứ 4: Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo công an thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn và UBND các phường, xã tập trung các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu buôn bán vận chuyển tiêu thụ sản phẩm gia cầm trái phép.

Thứ 5: Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa Thông tin và Thể thao định hướng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời ngăn chặn các Thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng, dự luận xã hội. Kịp thời động viên khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt và phê bình các cá nhân, đơn vị không thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và dịch cúm gia cầm./.

Tin: Bằng Lăng, BBT