Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
10:54 | 27/08/2019 Print   E-mail    

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Văn bản số 1511/SGDĐT-KHTC ngày 07/8/2019 về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy năm học 2019-2020, vừa qua, phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 642/PGDĐT ngày 21/8/2019 gửi Hiệu trưởng các Trường mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị trường học.

 

Theo đó, phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị trường học trên toàn thành phố Vũng Tàu thực hiện tốt các nội dung:

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5831/UBND-VP ngày 17/6/2019 về triển khai công điện 548/CĐ-TTg về phòng cháy chữa cháy đến toàn thể giáo viên và học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở theo quy định về công tác PCCC theo Điều 5 của Luật PCCC.

- Hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ về PCCC theo quy định của pháp luật về công tác PCCC.

- Kiểm tra tình trạng hoạt động và khắc phục tình trạng hao mòn (hoặc hư hỏng-nếu có) của hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở đã được trang bị (bơm chữa cháy, họng chữa cháy, hệ thống báo cháy, bình chữa cháy và các phương tiện cứu người tại chỗ…) và thực hiện các quy định, điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở.

- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC – cứu nạn cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, việc lập phương án PCCC của cơ sở theo quy định tại Điều 12 của Thông tư 66/2014/TT-BCA.

- Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định tại Điều 9 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006.

- Tự trang bị, lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố cho các khu vực trong khuôn viên trường theo yêu cầu tại Mục 10 TCVN 3890-2009.

- Kiểm tra điện trở nối đất của hệ thống chống sét theo quy định Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9385:2012 và an toàn điện của cơ sở.

Phòng Giáo dục thành phố Vũng Tàu yêu cầu Hiệu trưởng các Trường mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện./.

Tin: Bằng Lăng, BBT