Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
09:42 | 29/08/2019 Print   E-mail    

Ngày 21/8/2019 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Công điện 1042/CĐ-TTg về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. 

Rà soát, làm rõ nguyên nhân và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 việc giao hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương còn lại của năm 2019; chịu trách nhiệm về việc chậm phân bổ số vốn còn lại. Thực hiện điều chuyển theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo Thủ tướng để điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, phối hợp xử lý vướng mắc về thủ tục. Bộ Tài chính cần công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân, rà soát, báo cáo Thủ tướng về các vướng mắc nếu có.

Công điện cũng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương lập danh mục dự án trọng điểm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán, xử lý nghiêm các vi phạm. Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chuẩn bị các nội dung cần thiết để tổ chức Hội nghị trực tuyến cả nước về các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì trong nửa cuối tháng 9.

Theo Chính phủ, đến nay vẫn còn hơn 35.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2019 chưa được giao vốn. Giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm chỉ đạt trên 32% kế hoạch được Quốc hội thông qua, trong đó giải ngân vốn nước ngoài chỉ đạt gần 11%./.

Tin: Bằng Lăng, BBT