Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Tăng cường giải pháp cải thiện và khắc phục ô nhiễm kênh Bến Đình
08:34 | 29/08/2019 Print   E-mail    

Trong nhiều năm qua, Kênh Bến Đình là một trong các “điểm đen” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tập trung chủ yếu tại khu vực kênh Bên Đình. Lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ đã quan tâm chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên hiệu quả đạt được đên nay chưa cao, ảnh hưởng tiêu cực đên môi trường du lịch của tỉnh cũng như của Thành phố.

Kênh Bến Đình thuộc địa bàn phường 5, 9, Thắng Nhì, là một trong những tuyến kênh quan trọng trong hoạt động đường thủy của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cùng với sự phát triển nghề cá, tình hình ô nhiêm môi trường tại khu vực này đang ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng xả rác, nước thải bẩn xuống kênh của một số hộ nhà sàn và một số chủ tàu thuyền đang sinh sống, cư ngụ trên kênh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cho con người. Dự án nạo vét kênh Bến Đình đã được UBND tỉnh có chủ trương thực hiện từ năm 2002, tuy nhiên do dự án gặp khó khăn về vốn nên kéo dài nhiều năm cbưa triển khai thực hiện. Hiện nay Tỉnh đã giao cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh làm chủ dự án cải tạo, nạo vét kênh Bên Đình.

Do đó, trước mắt để cải thiện ô nhiêm môi trường kênh Bên Đình, ngày 24/5/2018, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2298/QĐ- UBND về việc ban hành Kế hoạch tổng thể cải thiện môi trường kênh Bến Đình thuộc các phường 5, 9,Thắng Nhì . Từ năm 2018 đến nay, UBND thành phố đã ban hành 15 văn bản chỉ đạo liên quan đến việc cải thiện ô nhiễm môi trường kênh Bến Đình và tổ chức sơ kết để đánh giá kêt quả bước đầu và đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiêp theo. Đầu năm 2019, Thành phố đã hướng dẫn các chủ tàu và hộ dân ký bản cam kêt thu gom chất thải; gửi Thư ngỏ đến Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các phường 5, 9, Thắng Nhì; toàn thể nhân dân các phường 5, 9, Thắng Nhì; chủ các phương tiện tàu, thuyền hoạt động trên kênh Bến Đình.

Qua quá trình thực hiện, bước đầu Thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định. Hiện trạng môi trường khu vực kênh Bến Đình đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, đặc biệt là khu vực phường Thắng Nhì. Theo Đại diện của Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố: “Lượng rác trôi nổi trên kênh đã giảm đáng kể. 100% các hộ dân sinh sống trên địa bàn phường Thắng Nhì, phường 5 đã chuyển giao rác thải phát sinh hàng ngày cho các đơn vị thu gom rác địa phương. Qua công tác tuyên truyền, ý thức bảo vệ môi trường của người dân sông trong khu vực kênh Bên Đình cũng đã được nâng cao, người dân ủng hộ chủ trương của thành phố, thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý ra quân dọn vệ sinh môi trường tại khu vực. Các cơ sở sản xuất hoạt động ven kênh đã có những dộng thái tích cực về bảo vệ môi trường. Các cảng cá đã có bảng thông báo, sơ đồ hướng dẫn, trang bị các thùng thu gom rác thải, theo đó tất cả tàu thuyên cập Cảng phải thực hiện thu gom các loại chất thải cho Ban Quản lý Cảng đê vận chuyên, xử lý; các Cảng cá đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, tuyệt đối thông đê nước trên bề mặt Cảng xả thải trực tiếp xuống kênh”.

Kênh Bến Đình trước khi thành phố triển khai các giải pháp cải thiện tình trạng ô nhiễm

Sự đổi thay của kênh Bến Đình thời gian gần đây

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác giải quyết ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố còn một số tồn tại, hạn chế như môi trườn Kênh Bên Đình tuy đã được cải thiện (ngăn chặn được tình trạng xả rác, xả chất thải, nước thải, xây dựng lấn chiếm kênh) nhưng vẫn chưa được triển khai các giải pháp tổng thể để cải thiện môi trường khu vực này (nạo vét, xây dựng hạ thống thoát nước, chỉnh trang đô thị).

Thêm vào đó, công tác giải quyết ô nhiễm kênh Bến Đình cũng gặp khó khăn sau một số khó khăn như: UBND tỉnh chưa ban hành quy chế về việc đấu nối nước thải từ các cơ sở sản xuât kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phô Vũng Tàu vê nhà máy xử lý nước thải tập trung của thành phố để xử lý (giai đoạn 1 thu gom khu Nam sân bay); Hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2 (thu gom, xử lý nước thải toàn bộ khu Bắc sân bay của thành phô) chưa đươc triển khai thực hiện.

Vì vậy, trong thời gian tới, thành phố sẽ  tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm cải thiện ô nhiễm môi trường kênh Bến Đình, duy trì công tác tuyên truyền, ra quân dọn dẹp vệ sinh khu vực kênh. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh sớm triển khai dự án nạo vét, xây dựng kè, hệ thống thu gom nước thải; hỗ trợ, phối hợp với thành phố quản lý các cảng, tàu thuyền.

Tin tưởng rằng với những nỗ lực, sự quan tâm và đầu tư của chính quyền và nhân dân Thành phố, kênh Bến Đình sẽ trở thành một điểm sáng trong hoạt động cải thiện môi trường và điều kiện sống cho người dân, đồng thời với công tác chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế./.

Bài, ảnh: Phan Thảo, BBT