Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Vũng Tàu tổ chức ra quân vệ sinh môi trường chào mừng 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9
08:51 | 29/08/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Thông báo Kết luận của Thường trực Thành ủy tại văn bản số 1544- TB/TU ngày 19/8/2019 và thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại cuộc họp ngày 21/8/2019 tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm chào mừng 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. UBND thành phố Vũng Tàu có văn bản số 4704/UBND-TNMT ngày 26/8/2019 tổ chức ra quân vệ sinh môi trường vào yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức ra quân vệ sinh môi trường vào ngày 31/8/2019 và các ngày lễ, Tết trong năm trên địa bàn.

 

Theo đó, UBND Thành phố giao cho Giao UBND các phường, xã xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ ra quân vệ sinh môi trường vào ngày 31/8/2019 trên địa bàn. Chủ trì, bố trí lực lượng, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch và có báo cáo việc thực hiện về UBND thành phố thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường; Huy động toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động của phường, xã, các tô chức kinh tế và người dân sống trên địa bàn tham gia dọn vệ sinh tại các khu vực ô nhiễm trên địa bàn;Tuyên truyền, treo băng rôn,...với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng ra quân vệ sinh môi trường. 

Vận động, tuyên truyền, ra quân nhặt rác, làm sạch biển luôn được lan tỏa 

Đối với các đơn vị như Phòng Tài nguyên và Môi trường giám sát, hỗ trợ UBND các phường, xã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, tổng hợp báo cáo về UBND thành phố; Giao với Ban Quản lý các Khu du lịch thông báo đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn yêu cầu các cơ sở thực hiện các hoạt động tuyên truyền như: treo băng rôn, hướng dẫn du khách hạn chế sử dụng túi nilông, chất thải nhựa, tổ chức tổng vệ sinh trong khuôn viên các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. 

Đồng thời đề nghị Công ty cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu bố trí nhân công, phương tiện phối hợp với UBND các phường, xã kịp thời thu gom, vận chuyển rác thải đến nơi xử lý trong các đợt ra quân vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên chủ động ra quân thực hiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị trước các dịp lễ, Tết trong năm.

Bảo vệ môi trường trong những năm qua tại Vũng Tàu luôn được chú trọng nâng cao hiệu quả, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, góp phần thức đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố nói riêng và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nói chung./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT