Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu sơ kết công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh 6 tháng đầu năm 2019
06:09 | 31/08/2019 Print   E-mail    

Chiều ngày 29/8, tại Ban CHQS thành phố, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Vũng Tàu tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN thành phố dự và chủ trì hội nghị; tham dự có thành viên Hội đồng GDQP&AN thành phố; chủ tịch, phó chủ tịch thường trực Hội đồng GDQP&AN 17 phường, xã; Tổ giáo viên và bộ phận đào tạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng GDQP&AN các cấp thường xuyên quán triệt nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác GDQP&AN; bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân được quan tâm thường xuyên gắn với sinh hoạt chính trị tại địa phương, cơ sở. Phối hợp tốt trong tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với 616 tin, phát thanh 02 lượt/tuần với thời lượng 10 phút/lượt. Hội đồng GDQP&AN đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố cử 49 đồng chí cán bộ đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN theo quyết định của cấp trên. Hội đồng GDQP&AN thành phố đã mở 03 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 565 đồng chí cán bộ đối tượng 4. Tổ chức thực hiện chương trình GDQP&AN cho 10.326 học sinh, năm học 2018 - 2019; chỉ đạo tổ chức 01 lớp “Trải nghiệm Học kỳ quân đội" cho 150 học sinh tiểu học đạt hiệu quả thiết thực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những kết quả, hiệu quả trong công tác phối hợp bồi dưỡng GDQP&AN; những khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN đối với các đối tượng trong 6 tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN thành phố Nguyễn Thị Thu Hương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Thu Hương đề nghị Hội đồng GDQP&AN các cấp tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP&AN; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQP&AN toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng và chất lượng hiệu quả công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN; Hoàn thành chương trình, chỉ tiêu GDQP&AN các đối tượng theo kế hoạch./.

Tin, ảnh Đình Hiếu, BBT