An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân theo lời Bác dạy.
04:09 | 07/09/2019 Print   E-mail    

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Trong bản Di chúc mà Người để lại cho nhân dân ta, đồng bào ta thì ước nguyện của Bác vẫn là toàn Đảng, toàn dân hãy cùng nhau chăm lo cho đời sống nhân dân. Khắc ghi lời dạy của Bác, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân thành phố Vũng Tàu luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thử thách, giành được nhiều kết quả quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, không ngừng chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

(Thành phố Vũng Tàu quan tâm đầu tư các thiết bị thể dục- thể thao ở các khu công viên để người dân được tham gia rèn luyện sức khỏe)

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, những năm qua, Đảng bộ và chính quyền thành phố Vũng Tàu đã tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa của hệ thống chính trị và nhân dân trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh hằng năm. Thành phố Vũng Tàu luôn xác định, chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là thước đo và tiêu chí đánh giá sự hoàn thành trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân. Vì vậy, để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng, ban, ngành chức năng đã và đang tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, về chăm lo đời sống nhân dân nói riêng với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị và cá nhân; Gắn thực hiện nội dung chăm lo đời sống nhân dân với việc tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.Theo báo cáo của UBND thành phố Vũng Tàu thì trong tình hình thực hiện nhiệm vụ 05 năm (2016-2020), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền thành phố Vũng Tàu, công tác chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân đã được chú trọng thực hiện. Sự đầu tư về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và vật chất trong công tác quản lý đô thị , diện mạo đô thị luôn đảm bảo khang trang, sạch đẹp, được nhân dân và du khách đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Các chỉ tiêu đến năm 2020: Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch đạt 100% so với năm 2015 và so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI; Thành phố Vũng Tàu tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống kênh, mương, khuôn viên các nhà văn hóa khu phố, thôn, nghĩa trang liệt sỹ... từ nguồn ngân sách thành phố. Đồng thời, thành phố chủ trương đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ, du lịch.

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền thành phố Vũng Tàu còn quan tâm chăm lo đến đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Từ các nguồn vốn, thành phố Vũng Tàu đã xây dựng hệ thống đường giao thông; các công trình như trường học, trạm y tế, các thiết bị thể dục thể thao ở các khu công viên trên địa bàn thành phố, hoàn thiện hệ thống nhà văn hóa khu phố, thôn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân. Đến nay, nhiều trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 98%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả khá toàn diện. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được cả xã hội quan tâm; nhiều năm liền, giành vị trí tốp đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục và kết quả các kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp trung học phổ thông, THCS. Các hoạt động văn hóa, thể thao, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được đẩy mạnh, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và văn nghệ quần chúng. Hiện nay, 17/17 phường, xã có nhà văn hóa, khu thể thao được sử dụng hoạt động thường xuyên, nhiều nhà văn hóa được lắp đặt các dụng cụ thể thao để phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội luôn được thành phố Vũng Tàu dành sự quan tâm đặc biệt. Thành phố Vũng Tàu đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai các hoạt động hướng về người nghèo trên địa bàn đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội trên các lĩnh vực như: thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”; đào tạo nghề cho lao động nghèo; giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe…Chỉ tính riêng trong 08 tháng đầu năm 2019, Thành phố Vũng Tàu đã giải quyết việc làm cho 4.105 lao động, đạt 55,9% kế hoạch. Cấp 3.855 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, thực hiện các chế độ đối với đối tượng bảo trợ xã hội, thất nghiệp, người có thu nhập thấp và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Thành phố Vũng Tàu còn chủ động và thường xuyên thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, bệnh Tay - Chân - Miệng và bệnh do vi rút Zika, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững và ổn định; Quốc phòng được đảm bảo, duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; Tổ chức tuần tra canh gác, kiểm soát quân sự bảo vệ an toàn các mục tiêu và địa bàn đóng quân.

Có thể thấy rằng, thành quả của thành phố Vũng Tàu trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh hôm nay là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm chính trị, đoàn kết một lòng với quan điểm việc gì có hiệu quả, có lợi cho dân, cho nước thì quyết tâm làm và làm tới cùng, tiếp tục thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Để đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Để tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác, trong thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành tại thành phố Vũng Tàu sẽ không ngừng nỗ lực trong học tập và làm theo gương Bác, nhất là về chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, cùng Đảng bộ và nhân dân tích cực thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng-an ninh, góp phần xây dựng quê hương Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài, ảnh: Bằng Lăng, BBT