Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Khai thác Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
08:10 | 12/09/2019 Print   E-mail    

Ngày 09/9/2019 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 4962/UBND-TP gửi các ban, ngành, đoàn thể thành phố; Các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố; UBND các phường, xã thuộc thành phố về việc khai thác Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo đó, ngày 05/8/2019, Bộ Tư pháp đã xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ các lĩnh vực công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Toàn bộ nội dung của Bộ tài liệu được đăng tải trên Trang Thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (pbgdpl.moj.gov.vn).

Nhằm triển khai Bộ tài liệu của Bộ Tư pháp, UBND thành phố đề nghị các Ban, ngành, đoàn thể thành phố; các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố và UBND các phường, xã khai thác, sử dụng Bộ tài liệu, phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn