Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Vũng Tàu chú trọng công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, phục hồi rừng ngập mặn, cảnh quan môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.
04:38 | 17/09/2019 Print   E-mail    

Là thành phố có vòng cung biển bao quanh, những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng ngập nước, xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu diễn biến phức tạp đã phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như việc phát triển kinh tế của địa phương… Nhận thức được ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Đảng bộ và chính quyền thành phố Vũng Tàu đã chú trọng công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, phục hồi rừng ngập mặn, cảnh quan môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Thành phố cũng đang tập trung triển khai nhiều dự án khôi phục và trồng mới rừng ngập mặn, nhằm giải quyết tình trạng xâm thực, tăng cường khả năng phòng hộ, điều hòa khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái ven bờ biển và tạo ra sinh kế cho người dân chống lại tác hại của biến đối khí hậu.

(Rừng cây được trồng tại Núi Lớn thành phố Vũng Tàu)

Theo báo cáo của UBND thành phố Vũng Tàu về tình hình thực hiện nhiệm vụ 05 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 thì công tác trồng rừng, bảo vệ rừng, phục hồi rừng ngập mặn, cảnh quan môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu được thành phố Vũng Tàu chú trọng thực hiện. Về quy hoạch, thành phố Vũng Tàu có 02 quy hoạch lâm nghiệp. Trong đó, quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn, Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu (quy hoạch Công viên rừng tại Núi Lớn và Núi Nhỏ với hơn 302,9 ha rừng) đã được UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 09/10/2013; quy hoạch rừng phòng hộ tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (quy hoạch rừng phòng hộ Núi Nứa và rừng phòng hộ ngập mặn Long Sơn khoảng 247,9 ha) giai đoạn 2011-2020 được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020 (do Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện).

Về công tác trồng rừng và bảo vệ rừng: Từ năm 2016, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành các Văn bản chỉ đạo và giao nhiệm vụ thực hiện công tác trồng rừng và bảo vệ rừng cụ thể cho từng đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Về công tác trồng rừng thì thực hiện công tác trồng rừng tại Núi Lớn, Núi Nhỏ và rừng ngập mặn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Trong đó, xây dựng công trình trồng nâng cao chất lượng rừng tại Núi Lớn, Núi Nhỏ với diện tích và xây dựng hồ nước để phục vụ công tác trồng rừng; khảo sát và thực hiện trồng rừng ngập mặn tại các khu vực rừng ngập mặn do Nhà nước quản lý. Đối với các dự án khôi phục và phát triển rừng ngập mặn, thời gian tới, thành phố Vũng Tàu sẽ xây dựng lại phương án phục hồi rừng ngập mặn kết hợp với du lịch sinh thái. Từ năm 2016-2020, dự kiến trồng 327,75 ha rừng (không tính khối lượng thực hiện trên địa bàn xã Long Sơn của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); chăm sóc 612,18 ha rừng trồng; bảo vệ 1.410 ha; xây dựng một số hồ nước phục vụ tưới tiêu rừng trồng. Với kinh phí khoảng 29 tỷ đồng (phân kỳ trong 05 năm).

Thành phố Vũng Tàu cũng đã chú trọng thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng: Trong giai đoạn 2016-2020, thành phố Vũng Tàu thực hiện công trình Bảo vệ rừng (khoảng hơn 300 ha), công trình làm đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng hằng năm (khoảng hơn 70 ha). Với nguồn kinh phí khoảng 1,4 tỷ dồng/năm (02 công trình).

Công tác quản lý động thực vật rừng, lâm sản và lâm sản ngoài gỗ cũng được thành phố Vũng Tàu chú trọng thực hiện: UBND Thành phố đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu xây dựng kế hoạch thực hiện hàng tháng, quý, năm. Tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao kiến thức về bảo vệ động, thực vật rừng, lâm sản và lâm sản ngoài gỗ trong nhân dân. Kiểm tra, xử lý các hành vi săn bắt trái phép, tiêu thụ động vật rừng và các sản phẩm có liên quan. Nghiêm túc thực hiện theo Công ước SITES về buôn bán quốc tế những loài động thực vật hoang dã nguy cấp.

Về tỷ lệ phủ xanh: Diện tích phủ xanh của thành phố hiện nay là trên 2000 ha, trong đó tập trung Núi Lớn, Núi Nhỏ khoảng 400 ha; Gò Găng và Bắc Phước Thắng khoảng 1600 ha. Tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 12,3%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 5,64%. Tỷ lệ cây xanh đô thị của thành phố hiện nay là 08m2/người.

Chỉ tiêu bảo vệ môi trường và phát triển rừng: Thành phố Vũng Tàu phấn đấu đến năm 2025: Tỷ lệ che phủ xây xanh đạt 13%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 7%; Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch đạt 100%; Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; Tỷ lệ khu công nhiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường 100%; Tỷ lệ rác thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn 100%; Tỷ lệ rác thải công nghiệp thông thường (thông thường và nguy hại) được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn 100%.

Theo lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu thì trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố thì sự cần thiết phải: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng lãng phí tài nguyên, đốt phá rừng, gây ô nhiễm môi trường; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị; có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các thành phần kinh tế, mọi người dân chung tay, tham gia thực hiện các hoạt động quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.../. 

Bài, ảnh:  Bằng Lăng, BBT