Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Thực hiện công tác tư vấn học đường và giáo dục văn hóa, an toàn giao thông năm học 2019 – 2020 trong các Trường học tại thành phố Vũng Tàu.
08:18 | 18/09/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 3343/BGDĐ-GDCTHSSV ngày 05/8/2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật an toàn giao thông năm học mới 2019-2020 cho học sinh; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu, vừa qua, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 697/PGDĐT ngày 04/9/2019 gửi Hiệu trưởng các Trường học trên địa bàn thành phố về việc thực hiện công tác tư vấn học đường và giáo dục văn hóa, an toàn giao thông năm học 2019 – 2020.

(Trường Tiểu học Lê Lợi phối hợp cùng với Công an thành phố Vũng Tàu, hệ thống honda Head Nghĩa tổ chức tập huấn kỹ năng giao thông cho các em học sinh sáng 16/9/2019) 

Theo đó, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đề nghị Hiệu trưởng các Trường học trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác tư vấn học đường và giáo dục văn hóa, an toàn giao thông như sau:

Thứ nhất: Xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai công tác tư vấn học đường năm học 2019-2020 như trang trí phòng Tư vấn học đường, cập nhật, bổ sung các tài liệu về thực hành tâm lý học đường, đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.

Thứ 2: Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung liên quan đến giáo dục an toàn giao thông, văn hóa giao thông năm học 2019-2020 qua 09 chủ đề của môn hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động đọc sách, các tiết sinh hoạt dưới cờ…hướng dẫn học sinh tìm mua ở các nhà sách trong thành phố Vũng Tàu hoặc liên hệ Công ty sách và thiết bị trường học để được phục vụ.

Thứ 3, đối với các Trường Tiểu học: Việc xây dựng kế hoạch thể hiện chi tiết nội dung tích hợp, lồng ghép các vấn đề liên quan đến công tác tư vấn học đường và giáo dục văn hóa giao thông vào chương trình giáo dục chính khóa hoặc các hoạt động sinh hoạt tập thể, hoạt động trải nghiệm, hoạt động đọc sách với thời lượng phù hợp từ 10 đến 15 phút; Các Trường Tiểu học tiếp tục tham gia chương trình An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai và chương trình an toàn giao thông vì nụ cười trẻ thơ.

Thứ 4, đối với các Trường THCS: Việc xây dựng kế hoạch thể hiện chi tiết nội dung tích hợp, lồng ghép các vấn đề liên quan đến công tác tư vấn học đường và giáo dục văn hóa giao thông vào các hoạt động sinh hoạt tập thể, ngoại khóa với thời lượng phù hợp từ 10 đến 15 phút, trong đó cần quan tâm đến việc thực hành các tình huống gắn liền với thực tế tại địa phương để rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Các Trường THCS sẽ tham gia hội thi An toàn giao thông trong năm học 2019-2020.

Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đề nghị Hiệu trưởng các Trường học trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Văn bản này./.

Tin, ảnh: Bằng Lăng, BBT