Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Phường 9 tuyên truyền Luật công an nhân dân, tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống bạo lực gia đình năm 2019
07:17 | 03/10/2019 Print   E-mail    

Sáng ngày 02/10, UBND Phường 9 đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật công an nhân dân, tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống bạo lực gia đình năm 2019 cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn Phường tại Hội trường UBND. Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ phường; Đại diện Đoàn thanh niên phường; cán bộ, công chức, người lao động trong phường và hơn 150 đại biểu gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng Khu phố, 58 Tổ trưởng tổ dân cư và đại diện các ban ngành đoàn thể khu phố.

Trung tá Nguyễn Ánh Tuyết - Phó đội trưởng đội XDPT công an thành phố Vũng Tàu - báo cáo viên 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên - Trung Tá Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó đội Trưởng Đội xây dựng phong trào công an Thành Phố Vũng Tàu tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật công an nhân dân năm 2018, một số điểm mới trong Luật có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân; những nội dung có liên quan đến việc triển khai thực hiện việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, phường, thị trấn.

Cũng trong buổi tuyên truyền báo cáo viên đã thông qua các nội dung về Phòng chống tội phạm, Phòng chống bạo lực gia đình nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động và nhân dân.Trong đó tập trung vào các nội dung chính như: tình hình tội phạm trộm cắp tài sản; tội phạm mua bán người; tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn; Kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, lấy phòng ngừa là chính, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hòa giải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hành vi bạo lực gia đình được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Nạn nhân bạo lực gia đình được bảo vệ, giúp đỡ kịp thời phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của họ và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; ưu tiên bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của trẻ em, người cao tuổi, người tàn tật và phụ nữ; Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Thông qua buổi tuyên truyền,  giúp cán bộ và nhân dân nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; quản lý giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng địa bàn trong sạch, vững mạnh; đồng thời giúp các chị em phụ nữ nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình, cách giáo dục, bảo vệ, nhận biết dấu hiệu trẻ bị xâm hại tình dục và cách xử lý tình huống khi có trẻ bị xâm hại tình dục. Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, từng bước ngăn chặn các vụ bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em có thể xảy ra trên địa bàn phường trong thời gian tới./. 

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Tình, BBT