An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội
07:21 | 03/10/2019 Print   E-mail    

Hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/1961 – 04/10/2019) 

Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội

----------------------------

Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội thì tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu thời gian gần đây tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường và nguy cơ cháy nổ vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bởi vậy, để nâng cao ý thức, năng lực phòng cháy, chữa cháy, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra thì rất cần sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành và toàn xã hội.​ 

Ứng phó với tình huống cháy trong hội thao PCCC năm 2019 tại TP Vũng Tàu (ảnh: Trần Việt) 

Những năm qua, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận khi tình hình cháy, nổ cơ bản được kiềm chế, nhận thức về PCCC trong các tầng lớp nhân dân có sự chuyển biến mạnh mẽ. Phong trào toàn dân PCCC ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát PCCC & cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan thông tin đại chúng đổi mới và đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC tới các tầng lớp nhân dân; tập trung tuyên truyền đậm nét vào các dịp lễ, Tết, dịp diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước và của tỉnh, thành phố. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCCC cũng như thực hiện nghiêm các quy định về công tác này. Phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC đến 100% cơ sở trọng điểm; xây dựng các mô hình, điển hình tiến tiến hoạt động hiệu quả.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác PCCC nên trong những năm qua, Thành ủy, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thành phố Vũng Tàu về công tác phòng cháy, chữa cháy; Công tác PCCC thời gian qua được thành phố Vũng Tàu thực hiện nghiêm túc đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, công tác này trên địa bàn thành phố Vũng Tàu vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập so với yêu cầu đặt ra, đáng chú ý là nhận thức về pháp luật PCCC của một bộ phận cán bộ, công nhân viên và nhân dân còn hạn chế dẫn đến việc chấp hành Luật PCCC của một số cơ quan, doanh nghiệp chưa nghiêm túc. Việc quản lý, sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt chưa nghiêm túc, trang bị phương tiện còn nghèo nàn chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC; công tác tuyên truyền pháp luật còn hạn chế, dàn trải, chưa sâu rộng; việc tổ chức tự kiểm tra an toàn của các cấp, các ngành, các đơn vị cơ sở chưa được thường xuyên. Tình hình cháy, nổ còn tiểm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm và phức tạp.

Đảng bộ và chính quyền thành phố Vũng Tàu cũng đã đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần tiếp tục quan tâm thực hiện công tác PCCC tại cơ quan đơn vị mình, đảm bảo lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ; tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức PCCC trong cán bộ, nhân viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Lực lượng làm nhiệm vụ về PCCC phải bám sát địa bàn, xây dựng, củng cố các mô hình, cách làm hay, kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân PCCC. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống giặc lửa. Khi mỗi tập thể, cá nhân nhận thức đầy đủ hiểm họa cháy nổ, thực hiện tốt các quy định về an toàn và nêu cao trách nhiệm tham gia PCCC thì nguy cơ, hậu quả do hỏa hoạn sẽ được hạn chế, đẩy lùi. Do vậy, mọi người phải cùng chung tay, góp sức đẩy lùi giặc lửa để bảo vệ thành quả lao động, an toàn tài sản, tính mạng của bản thân, gia đình và xã hội.

Theo ông Nguyễn Phú Quốc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC &CNCH (Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) thì: PCCC đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Thực hiện tốt công tác PCCC, đảm bảo an toàn là việc phải làm thường xuyên, liên tục, đồng đều, rộng khắp ở các địa phương, khu đông dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Sự phát triển kinh tế - xã hội thì nguy cơ cháy, nổ là rất lớn, cháy dễ trở thành thảm họa, việc phòng cháy cần phải trở thành một nguyên tắc sống, ăn sâu bám rễ vào ý thức của từng người dân. Các cấp, các ngành và mỗi người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác PCCC. Mỗi cơ sở sản xuất, mỗi hộ gia đình hãy thường xuyên kiểm tra, rà soát lại công tác PCCC tại chỗ; vận động mọi người cùng thực hiện, nêu cao khẩu hiệu “Phòng cháy hơn chữa cháy”.

Có thể thấy rằng, phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và toàn xã hội. Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” năm 2019, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tại thành phố Vũng Tàu hãy tích cực, chủ động và quyết tâm đề cao công tác phòng ngừa sự cố cháy nổ ở mọi lúc, mọi nơi; khi xảy ra sự cố, cần thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời, linh hoạt và hiệu quả nhằm giảm tối đa thiệt hại. Tích cực hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy" là hành động thiết thực của chúng ta góp phần mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà và sự bình yên cho toàn xã hội./.

Bài: Lê Ngân, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn