Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Mặt trận phường Thắng Tam đánh giá 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư
03:27 | 09/10/2019 Print   E-mail    

Sáng ngày 08/10, tại hội trường UBND phường Thắng Tam, Ủy ban MTTQ  Việt Nam phường tổ chức Hội nghị UBMTTQ Việt Nam phường Thắng Tam lần thứ IV,  nhiệm kỳ 2019 - 2024, đánh giá 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động. Tham dự hội nghị có bà Cấn Thị Thu, Bí thư Đảng ủy phường;  ông Nguyễn Đăng Thi, Phó Bí thư Đảng ủy phường; bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Chủ tịch HĐND phường; ông Trương Thế Hải, PCT UBND phường, cùng các ông bà đại diện các tổ chức thành viên, Trưởng ban công tác Mặt trận và các vị là viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa IV.

Báo cáo kết quả hoạt động trong 9 tháng của MTTQ phường cho thấy công tác phối kết hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần Thứ IX nhiệm kỳ 2019- 2024; Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, văn bản pháp luật…; triển khai học tập chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. MTTQ phường phối hợp tổ chức đoàn thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công, người nghèo trong các dịp lễ, tết.

Hội nghị cũng được nghe MTTQ phường thông qua báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 3 năm Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động, cũng như báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, ANQP của UBND phường.

Bà Cấn Thị Thu - Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, bà Cấn Thị Thu, Bí thư Đảng ủy phường đánh giá cao kết quả hoạt động  trong 9 tháng đầu năm của UBMTTQ phường, tổ chức thành công đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024, việc triển khai các mô hình thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh" đạt nhiều kết quả tốt, nhất là đã thực hiện 02 nội dung giám sát về môi trường và việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường, đã phần nào phát huy tác dụng. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong quý IV.2019 Mặt trận cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền, đoàn thể trong triển khai thực hiện cuộc vận động, thực hiện tốt 5 nội dung trong phương hướng báo cáo đánh giá 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương./.

Tin, ảnh: Hà Giang, BBT