Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Hội nghị trực tuyến sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương
08:49 | 12/10/2019 Print   E-mail    

Sáng ngày 11/10, Tỉnh ủy BR-VT tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh BR-VT chủ trì tại đầu cầu Tỉnh ủy, tham dự tại điểm cầu thành phố Vũng Tàu, ông Nguyễn Đăng Minh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể Thành phố, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh, Hội nhà báo Tỉnh, Bưu điện Tỉnh, Bệnh viện Lê Lợi...

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Vũng Tàu

Hội nghị đã được xem phim tài liệu sơ kết đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 hội nghị lần thứ Chín BCH Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW này 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả của Liên hệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khóa XI về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí Của Đảng trên địa bàn tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu.

Tham luận tại hội nghị, đại diện Bảo hiểm xã hội Tỉnh, Hội liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Tỉnh, Thị ủy Phú Mỹ, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Bưu điện Tỉnh bổ sung, làm rõ thêm báo cáo của Tỉnh ủy, đặc biệt đề ra giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện việc phát triển văn hóa, con người, đẩy mạnh bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và việc phát hành đọc báo Đảng...

Đại diện Bưu điện Tỉnh phát biểu tham luận tại điểm cầu Vũng Tàu

Phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao việc tham gia hội nghị và chuẩn bị tham luận của các đơn vị, đồng thời nêu rõ việc sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng là nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, ngoài việc đánh giá kết quả triển khai thì những kinh nghiệm, giải pháp để tiếp tục trong thời gian tới là vô cùng quan trọng. Phó Bí thư Tỉnh ủy đưa ra các dẫn chứng cho việc thực hiện, như Báo BR-VT phải tự đổi mới để cạnh tranh với các báo khác về nội dung, hình thức, tránh việc ép đọc mà nội dung thiếu hấp dẫn, việc phát hành báo phải nhanh, kịp thời đến tay người đọc. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy tiếp tục đề xuất một số nhiệm vụ để thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT