Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Truyền thống Hội ta
09:41 | 19/10/2019 Print   E-mail    

Kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10

Truyền thống Hội ta

 -------

 

 

Phụ nữ Việt Nam thật giỏi giang

Trẻ trung duyên dáng sống chu toàn

Hội viên chăm chỉ luôn vươn tới

Cán bộ nêu gương mãi vững vàng

Được Đảng tin yêu ngời hãnh diện

Chính quyền tin tưởng sáng vinh quang

Toàn dân đòan kết cùng chung sức

Truyền thống Hội ta thật vẻ vang./. 

Thơ, ảnh: Nguyên Nguyễn, BBT