Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Nâng cao hiệu quả của hoạt động chứng thực trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
10:03 | 19/10/2019 Print   E-mail    

Chứng thực các văn bản, giấy tờ, giao dịch của công dân do UBND thành phố (cấp huyện) và UBND 17 phường, xã (cấp xã) tại thành phố Vũng Tàu thực hiện có ý nghĩa quan trọng đối với quyền lợi của công dân cũng như đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong mối quan hệ với cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp. Những năm qua, công tác chứng thực luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Vũng Tàu quan tâm, chỉ đạo, trong đó hoạt động chứng thực tại UBND cấp xã đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chứng thực ngày càng tăng của công dân và các tổ chức. Thông qua hoạt động chứng thực bản sao từ bản chính, chữ ký và hợp đồng giao dịch nhanh, gọn, đúng trình tự, thủ tục của Phòng Tư pháp thành phố và UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.

Người dân đến chứng thực tại bộ phận “một cửa” của UBND Phường 3 

Những năm qua, thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16-2-2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong đổi mới công tác chứng thực trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Ngay sau khi Nghị định số 23/2015/NĐ-CP được ban hành, Phòng Tư pháp thành phố Vũng Tàu đã chủ trì, phối hợp, tham mưu, tổ chức triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để nhanh chóng đưa Nghị định số 23/2015/NĐ-CP vào cuộc sống: tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đến các tầng lớp nhân dân thông qua nhiều hình thức, tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc trợ giúp pháp lý, phát hành tờ gấp pháp luật về chứng thực, tổ chức phổ biến rộng rãi qua hệ thống loa, đài truyền thanh của các phường, xã…

Đến nay, hoạt động chứng thực trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hoàn tất thủ tục nhanh, gọn, hiệu quả. Cụ thể, trong 09 tháng đầu năm 2019 vừa qua, thành phố Vũng Tàu đã giải quyết 2.488 hồ sơ Hộ tịch, chứng thực 16.113 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn 100%. Riêng các phường, xã giải quyết 4.759 hồ sơ hộ tịch và 437.171 bản chứng thực. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Về năng lực của cán bộ, công chức làm công tác chứng thực: Thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn trong việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác chứng thực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phòng Tư pháp thành phố cũng đã được Hội công chứng viên tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng phát hiện giấy tờ giả, giả mạo chủ thể trong hoạt động công chứng, chứng thực với sự tham gia của đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện, xã, và các công chứng viên, chuyên viên của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Khảo sát tại Bộ phận “một cửa” của một số phường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu chúng tôi nhận thấy việc giao dịch của nhân dân nhanh gọn, thuận lợi. Tại trụ sở đều niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực địa chính, xây dựng, tư pháp và hộ tịch. Hoạt động chứng thực trên địa bàn các phường, xã của thành phố Vũng Tàu đã và đang đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.Từ đó, nhân dân biết, giám sát, thực hiện công tác chứng thực bảo đảm đúng quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Chị Lê Thanh Hiền ở khu phố 2 (phường 3, thành phố Vũng Tàu) tâm sự: “Trước đây, tôi đến UBND phường 3, thành phố Vũng Tàu chứng thực hồ sơ lý lịch, chữ ký và hợp đồng giao dịch nhưng đều phải chờ đợi. Hiện nay, Bộ phận “một cửa” phường 3 chứng thực nhanh, gọn, tôi lấy được kết quả ngay nên rất hài lòng”.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được của hoạt động chứng thực thì khó khăn hiện nay đối với công tác chứng thực tại UBND các phường, xã của thành phố Vũng Tàu đó là: khối lượng công việc ngày càng nhiều song về con người cơ bản mới chỉ có 1 công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện nhiệm vụ tại 1 đơn vị cấp phường, xã, trong khi ngoài việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu về công tác chứng thực công chức tư pháp - hộ tịch còn phải tham mưu công tác hộ tịch, hòa giải, tuyên truyền pháp luật…

Theo Lãnh đạo phòng Tư pháp thành phố Vũng Tàu thì: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chứng thực, trong thời gian tới và các năm tiếp theo, các chính quyền cơ sở tại thành phố Vũng Tàu cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chứng thực, quan tâm, coi trọng công tác chứng thực, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức có năng lực, trình độ phù hợp để thực hiện công tác chứng thực tại các địa phương... Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến GDPL về chứng thực đến đông đảo  các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức thiết thực như: Tuyên truyền thông qua hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật và các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể…Thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, xã các thủ tục từ trình tự về công chứng, chứng thực để  nhân dân được biết để tiện theo dõi, giám sát và thực hiện theo quy định; UBND các phường, xã hiện tốt việc thu lệ phí chứng thực theo đúng quy định hiện hành và dành kinh phí hợp lý để tăng cường cơ sở vật chất phục cụ có hiệu quả cho nhiệm vụ công chứng, chứng thực. Có chế độ đãi ngộ động viên, khen thưởng kịp thời  đối với cán bộ trực tiếp thực hiện công tác chứng thực có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ./.

 

Bài, ảnh: Bằng Lăng, BBT