Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Ban đại diện Ngân hàng Chính sách-Xã Hội thành phố Vũng Tàu sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
10:08 | 19/10/2019 Print   E-mail    

Sáng 18/10, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách-Xã hội TP Vũng Tàu đã họp sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách-Xã hội TP Vũng Tàu chủ trì cuộc họp.

Tổng nguồn vốn Ngân hàng CSXH TP Vũng Tàu được UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đến ngày 30/9/2019 là hơn 300 tỷ đồng, tăng so với năm 2018 là hơn 21 tỷ đồng, tỉ lệ nguồn vốn tăng trưởng 7,36%. Tổng nguồn vốn huy động tiết kiệm tiền gửi của tổ chức kinh tế, cá nhân, dân cư và huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt hơn 57 tỷ đồng, tăng so với năm 2018 gần 5 tỷ đồng.

Ông Võ Văn Hoàng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP Vũng Tàu báo cáo tại hội nghị

Ngân hàng CSXH thành phố đã triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, vốn Ngân sách tỉnh và của TP Vũng Tàu đến các đối tượng thụ hưởng, góp phần cùng các ngành, các cấp chăm lo vấn đề an sinh xã hội, nâng dần chất lượng cuộc sống cho nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế của xã hội, hạn chế tiêu cực về cho vay nặng lãi, tín dụng đen. Đến ngày 30/9/2019, tổng dư nợ đạt hơn 298 tỷ đồng với 9.329 hộ vay vốn, dư nợ bình quân 32 triệu đồng trên 01 hộ vay. Tổng doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt hơn 102 tỷ đồng, trên 3.478 lượt hộ vay được vay vốn. Tổng doanh số thu nợ đạt hơn 105 tỷ đồng trên 4.488 lượt hộ vay trả nợ, tăng gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố luôn duy trì ổn định. Từ năm 2016 đến nay luôn duy trì không có nợ quá hạn phát sinh, luôn tăng cường công tác tập huấn, phổ biến quy ước sinh hoạt tổ TK&VV, duy trì công tác kiểm tra giám sát vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ, giải quyết cho vay kịp thời, công bố các thủ tục hồ sơ vay vốn, từ đó chất lượng tín dụng có đảm bảo.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH TP Vũng Tàu chủ trì cuộc họp

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, trong quý IV năm 2019 Ban đại diện Ngân hàng Chính sách-Xã hội TP Vũng Tàu kiến nghị Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Vũng Tàu tiếp tục quan tâm lãnh đạo công tác tín dụng chính sách. Hằng năm HĐND, UBND TP quan tâm xem xét, phê duyệt bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách TP đề thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm và duy trì ổn định việc làm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tiếp tục kiện toàn Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP khi có thay đổi thành viên. Tiếp tục xây dựng kế hoạch để tăng cường kiểm tra giám sát vốn vay và các nội dung hoạt động ủy thác cho vay tại cơ sở. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi, tập huấn nghiệp vụ ủy thác vay, mạnh dạn đề xuất mức cho vay phù hợp, công khai hoạt động tín dụng để mọi người dân được biết, tiếp cận vốn vay và cùng giám sát./.

Tin, ảnh: Mạnh Cường-BBT