Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Quy định giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
11:44 | 23/10/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu ban hành quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giành cho đối tượng là cá nhân, hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị kinh doanh dịch vụ được cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền liên quan đến quản lý hoạt động dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt  và có hiệu lực thi hành kể quyết định này từ ngày 15/10/2019.

Theo đó mức tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được quy định cụ thể và thời gian thực hiện mức giá mới này kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2023 như sau:

1.Đối với hộ gia đình thì thành phố Vũng Tàu là 50.000/1 tháng; Phú Mỹ và Châu Đức là 30.000/1 tháng; các huyện còn lại là 35.000/1 tháng, riêng huyện Côn Đảo là 25.000/1 tháng;

2. Đối với hộ gia đình nhà ở (Phòng) trọ thì thành phố Vũng Tàu là 25.000/1 tháng; Phú Mỹ và Châu Đức là 15.000/1 tháng; các huyện còn lại là 18.000/1 tháng, riêng huyện Côn Đảo là 15.000/1 tháng;

3. Đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ  thì thành phố Vũng Tàu là 100.000/1 tháng; Phú Mỹ và Châu Đức là 60.000/1 tháng; các huyện còn lại là 70.000/1 tháng, riêng huyện Côn Đảo là 60.000/1 tháng;

4.Đối với  trụ sở làm việc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thì thành phố Vũng Tàu là 200.000/1 tháng; Phú Mỹ và Châu Đức là 120.000/1 tháng; các huyện còn lại là 140.000/1 tháng, riêng huyện Côn Đảo là 127.000/1 tháng;

5. Đối với Công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, bệnh viên, chợ, bến xe, bến tàu, cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng khách sạn, ăn uống.. thì thành phố Vũng Tàu là 460.000/1 tấn hoặc 210.000 đ/m3/tháng; Phú Mỹ và Châu Đức là là 410.000/1 tấn hoặc 193.000đ/m3/tháng; các huyện còn lại là là 420.000/1 tấn hoặc 195.000 đ/m3/tháng, riêng huyện Côn Đảo là là 450.000/1 tấn hoặc 210.000 đ/m3/tháng.

Description: IMG_0039_Original

UBND tỉnh quy định mức thu gom chất thải rắn trên địa bàn

Và UBND Tỉnh giao UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức xây dựng giá thu hàng năm trên nguyên tắc không vượt mức giá tối đa. Tổng số tiền thu trên tổng số tiên chi cho dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo lộ trình là năm 2020 tổng số tiền thu phải đạt >_80% tổng số tiền chi; năm 2021 tổng số tiền thu phải đạt        >_ 90% tổng số tiền chi; Năm 2022 tổng số tiền thu phải đạt >_ 95% tổng số tiền chi và năm 2023 tổng số tiền thu phải đạt >_ 100% tổng số tiền chi.

UBND Tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ mức giá tối đa tổ chức triển khai xây dựng và theo đúng lộ trình./.

Tin,ảnh: Kim Nguyễn, BBT