An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Thành phố Vũng Tàu: Chú trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.
05:41 | 27/10/2019 Print   E-mail    

 

Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu khoá VI (2015-2020) đã đề ra mục tiêu đến năm 2020 tổng số hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 0,5%. Những năm qua, thành phố Vũng Tàu luôn xác định giảm hộ nghèo là một nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân thành phố cần phải phấn đấu thực hiện để đẩy nhanh việc phát triển kinh tế - xã hội, đưa thành phố Vũng Tàu là thành phố văn minh, giàu đẹp và hiện đại, xứng tầm với một đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 7484/KH-UBND ngày 18/12/2017 về việc tổ chức phong trào thi đua “Vũng Tàu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. Thực hiện kế hoạch của thành phố, những năm qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các địa phương trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã huy động mọi nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chung tay giúp đỡ người nghèo ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội. 

Tổ chức Công đoàn thành phố Vũng Tàu đã vận động các  doanh nghiệp hỗ trợ vé xe cho người nghèo được về quê đón Tết 

Theo báo cáo của Phòng Lao động, Thương binh và xã hội thành phố Vũng Tàu thì: Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố Vũng Tàu luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đã tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng về giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền đến các địa phương, các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, tuyên truyền các gương điển hình thoát nghèo vươn lên làm giàu. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Toàn thành phố đang cố gắng thực hiện phong trào thi đua một cách thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Vũng Tàu xuống còn dưới 0,55% so với tổng số hộ dân. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo của thành phố cuối năm 2020 tăng lên 2 lần so với cuối năm 2015.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Vũng Tàu bình quân mỗi năm giảm từ 2% đến 3%. Hằng năm, thành phố Vũng Tàu đã làm tốt chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo. Chỉ tính riêng trong 09 tháng đầu năm 2019, thành phố đã tổ chức thăm và tặng quà dịp Lễ, Tết các đối tượng chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, thất nghiệp, người nghèo, người có thu nhập thấp và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí lên đến hàng tỷ đồng. Tổ chức tặng 1.915 suất quà trị giá 423 triệu đồng; Tổ chức tặng 309 bộ sách giáo khoa và 3.090 cuốn tập cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, các em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn học lớp tình thương, bãi rác Phước Cơ nhân dịp đầu năm học 2019-2020 với tổng kinh phí 100 triệu đồng từ nguồn vận động. Cấp phát trên 8.828 thẻ Bảo hiểm Y tế cho người nghèo tại 17 phường, xã. Đã giải quyết việc làm cho 6.431 lao động, trong đó tạo vie6c5lam2 mới cho 2.369 lao động.

Các địa phương, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã rất quan tâm chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bằng các việc làm thiết thực như: Tham gia giới thiệu việc làm cho người lao động nghèo, tặng quà, phát sách giáo khoa cũ cho những em học sinh thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, suất cơm tình thương, cắt tóc miễn phí cho người nghèo…Qua đó vừa chia sẻ khó khăn, vừa tạo điều kiện khuyến khích người dân nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo. Mặt khác, phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” của thành phố Vũng Tàu luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, có hiệu quả của các cấp, các ngành và đoàn thể trong thành phố, cùng sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người nghèo. Đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nêu cao trách nhiệm, đẩy mạnh thi đua chung tay xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và phát triển.

Theo lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và xã hội thành phố Vũng Tàu thì: Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, những năm qua, các cấp chính quyền thành phố đã chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể và của từng hộ nghèo có ý thức vươn lên thoát nghèo, thành phố đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để đẩy mạnh và phát triển hiệu quả các nguồn vốn cho hộ nghèo như: huy động mọi nguồn vốn của các đoàn thể chính trị – xã hội, của ngân hàng chính sách xã hội; thường xuyên tập huấn, hướng dẫn người nghèo về kiến thức, kỹ thuật áp dụng trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả, tăng thu nhập, ổn định đời sống, tránh tái nghèo. Việc thực hiện tốt các chính sách xã hội như cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, cấp học bổng, dạy nghề và tạo việc làm ổn định cho thanh niên, miễn giảm đóng góp các loại quỹ, xây dựng, hỗ trợ sửa chữa nhà tình thương, nhà đại đoàn kết sẽ là cơ sở tạo điều kiện cho các hộ nghèo có thể vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Bên cạnh đó, thành phố còn tập trung hoàn chỉnh các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ về nhà ở, điện, nước sinh hoạt cho hộ nghèo; tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân tham gia vào chương trình giảm nghèo; việc kiện toàn bộ máy nhân sự, đặc biệt là lựa chọn những cán bộ chuyên trách, có năng lực, sâu sát và nhiệt tình cho công tác giảm nghèo là điều kiện cần và đủ để bảo đảm cho công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VI đã đề ra./.

Bài, ảnh: Bằng Lăng, BBT