Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
UBND TP Vũng Tàu tiếp đoàn UBND Thị xã Phú Mỹ trao đổi kinh nghiệm về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư
08:00 | 30/10/2019 Print   E-mail    

Ngày 29/10, ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu và ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu đã tiếp đoàn UBND Thị xã Phú Mỹ do ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND Thị xã Phú Mỹ làm trưởng đoàn, trao đổi kinh nghiệm về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư tại địa phương.

UBND TP Vũng Tàu tiếp đoàn UBND Thị xã Phú Mỹ trao đổi kinh nghiệm về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư tại địa phương

Hiện nay, TP Vũng Tàu đã và đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 92 dự án với tổng diện tích thu hồi khoảng 21.139.456m2 đất, liên quan đến khoảng 6.456 hộ, cá nhân, đơn vị bị thu hồi đất. Qua 9 tháng đầu năm 2019, TP đã ban hành 114 đợt Quyết định tổng về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kèm theo ban hành 470 Quyết định thu hồi đất và 470 Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ cá nhân liên quan đến 470 hộ, đơn vị bị thu hồi đất, diện tích thu hồi là 225.388m2 với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 273,76 tỷ đồng (trong đó 236,28 tỷ/390,29 tỷ đồng đạt 60,53% kế hoạch vốn thuộc 02 Ban QLDA TP và 37,48 tỷ đồng thuộc các Ban QLDA Tỉnh và Hải quân).

Tại buổi làm việc, UBND TP Vũng Tàu và Thị xã Phú Mỹ đã trao đổi những kinh nghiệm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình bồi thường GPMB như là chính sách pháp luật đất đai có sự thay đổi theo thời gian, việc bồi thường bằng tiền còn có sự chênh lệch với giá đất thị trường, thiếu quỹ đất tái định cư... Để từ đó rút ra kinh nghiệm, cách làm hay áp dụng tại địa phương./.

Tin, ảnh: Mạnh Cường-BBT