An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019.
12:40 | 01/11/2019 Print   E-mail    

Thực hiện kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Kế hoạch số 5994/KH-UBND ngày 29/10/2019 về việc tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2019.

(Hình minh họa) 

Theo đó, Kế hoạch được ban hành và triển khai với mục đích: Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em; Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trang bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tháng hành động năm 2019 với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em" được triển khai trong thời gian từ 15/11 - 15/12/2019. Đây là điểm nhấn trong công tác bình đẳng giới của năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể Thành phố, UBND các phường, xã căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và địa phương lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp như: Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2019 như treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, khu vực đông dân cư, các trụ đường chính; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố, hệ thống phát thanh phường, xã.

Cùng với đó, tổ chức diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động, phát hiện các khó khăn, hạn chế qua đó đề xuất, kiến nghị xây dựng các chính sách, chương trình, dự án về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; Lồng ghép giới trong các lĩnh vực đời sống xã hội cho cán bộ, công chức, thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố, phòng, ban, ngành, đoàn thể và các phường, xã.

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, UBND thành phố Vũng Tàu cũng dã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong công tác triển khai thực hiện và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể Thành phố, UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong Tháng hành động. Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện khác tạo hiệu ứng về truyền thông trong toàn thành phố./.

                                                                                              Tin: Lê Ngân, BBT