Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Chi hội Phụ nữ Khu phố 3, Phường 7, tích cực trong việc “Tham gia bảo vệ môi trường, từ những hoạt động nhỏ nhất”
02:42 | 05/11/2019 Print   E-mail    

Với phương châm “Bảo vệ môi trường từ những hoạt động nhỏ nhất”. Ngay từ những ngày đầu của năm 2019 chi hội phụ nữ đã đưa phương châm này đến từng chị em cán bộ hội viên trong chi hội. Tất cả chị em trong chi hội thực hiện 5 không 3 sạch ngay tại trong gia đình mình bằng cách, hàng ngày thu gom và phân loại tất cả các loại rác thải tại nhà mình, riêng với rác thải có thể tái chế sẽ đóng gói và thu gọn vào một vị trí nhất định. Đến sáng chủ nhật chuyển ra trụ sở khu phố, rồi cùng nhau phân chia chính xác lại một lần nữa trước khi chuyển cho công ty thu mua phế liệu.  

Sáng Chủ nhật hàng tuần, ngoài công việc thực hiện “Ngày Chủ nhật sạch” trên địa bàn khu phố ra, chị em trong chi hội chuyển tất cả số rác tái chế đã phân loại đó đến một nơi nhất định rồi cùng nhau thu gom và đóng gói đúng theo tiêu chuẩn và bán loại phế liệu  này cho công ty thu mua phế liệu thành phố.

Chi hội phụ nữ KP-3, đang tiến hành phân chia phế liệu thành từng loại khác nhau trước khi chuyển đi .

Số tiền thu được hàng tuần tuy không quá nhiều, nhưng qua hàng tuần, hàng tháng chi hội đã thu được một số tiền đáng kể, góp phần vào công tác giúp đỡ chị em nghèo vượt khó trong chi hội ./.

Tin, ảnh: Hoàng Chúc, BBT