Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
UBND Phường 7 triển khai lấy phiếu khảo sát sự hài lòng của tổ chức và cá nhân tại bộ phận một cửa.
08:10 | 06/11/2019 Print   E-mail    

Nhằm đo lường, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, qua đó đánh giá hiệu quả, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; đồng thời nắm bắt kịp thời các vướng mắc, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công, UBND Phường 7 ngoài hình thức khảo sát bằng phiếu giấy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, còn tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân trên Internet.

 

Việc lấy ý kiến qua Internet được thực hiện trực tiếp tại bộ phận một cửa và gửi đường link qua Zalo, Facebook để người dân có thể tiến hành đánh giá. Việc khảo sát qua internet cũng được tiến hành khảo sát với nội dung như: thời gian trả hồ sơ so với phiếu hẹn; việc công khai quy trình, thủ tục, biểu mẫu; thái độ trao đổi của cán bộ; môi trường, điều kiện phục vụ; số lần bổ sung hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân đánh giá đối với quá trình giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa qua mạng Internet

Thời gian khảo sát đã được Phường 7 tiến hành từ ngày 08/10 và dự kiến sẽ kết thúc trước ngày 25/11/2019. Kết quả khảo sát là một kênh tham khảo để việc cải cách hành chính trên địa bàn Phường ngày càng tốt hơn./.

Tin, ảnh: Phạm Tuyến, BBT.